Uitleg digitale
tacho­sym­bolen

Er zijn vier standaard digitale tachograaf symbolen die worden gebruikt op alle systemen. Lees meer over de symbolen op onze website.

Wat zijn digitale tachograaf symbolen?

Wat zijn digitale tachograaf symbolen?

Wat zijn digitale tachograaf symbolen?

digitale tachograaf symbolen zijn de gegevens­punten waarmee de activi­teiten van een chauffeur worden geregi­streerd. Digitale tachograaf symbolen houden rekening met vooraf gecon­fi­gu­reerde modi die mogelijk verschil­lende dingen meten, afhankelijk van de behoeften van de gebruiker. Vaak is de 'rijmodus' de standaard geacti­veerde instelling als het voertuig rijdt. Deze modus registreert de rijtijden en helpt om te bepalen hoelang een chauffeur heeft gewerkt.

Wat zijn de digitale tachograaf symbolen?

Er zijn vier standaard digitale tachograaf symbolen die worden gebruikt op alle systemen. Dit zijn de volgende:

Rijden

Dit symbool wordt gebruikt als het voertuig in beweging is en geeft aan hoelang de chauffeur achter het stuur zit.

Andere werkzaam­heden

Als het symbool 'andere werkzaam­heden' actief is, is het voertuig niet in beweging maar verricht de chauffeur andere werkzaam­heden. Dit kan bijvoor­beeld het laden of lossen van de vrachtwagen zijn.

Tachograaf beschikbaar

Als dit symbool actief is, is de chauffeur niet aan het werk, maar hij staat op stand-by om werkzaam­heden te verrichten als dit nodig is.

Pauze

Het pauze-symbool geeft de hoeveelheid rusttijd aan die de chauffeur krijgt.

Waarom zijn digitale tachograaf symbolen belangrijk?

Waarom zijn digitale tachograaf symbolen belangrijk?

Waarom zijn digitale tachograaf symbolen belangrijk?

Naast het handhaven van 'good business practices' zorgen digitale tachograaf symbolen en detectoren er ook voor dat u de lokale wetgeving naleeft. In de Europese Unie kan het moeilijk zijn om zich aan de voorschriften voor werktijden voor chauffeurs te houden.

Digitale tachograaf symbolen registreren deze uren automatisch, waardoor het erg eenvoudig is om te bepalen of u voldoet aan de voorschriften. Naast het registreren van rijtijden kan een digitale tachograaf ook de rusttijden en de niet aan het rijden gerela­teerde werkzaam­heden registreren, zodat u uitgebreide en goed gedocu­men­teerde analyses krijgt.

Volgens de wet moeten chauffeurs voor elke 4,5 uur rijtijd minimaal 45 minuten rust nemen. Ze moeten ook minimaal 11 uur rusten gedurende elke periode van 24 uur. Het niet naleven van de wetgeving op gebied van werktijden kan leiden tot hoge boetes en andere straffen (waaronder gevan­ge­nis­straf in extreme gevallen). Deze problemen kunnen eenvoudig worden voorkomen door de tijd correct te registreren via digitale tachograaf symbolen.

Webfleet Solutions en digitale tachograaf symbolen

Webfleet Solutions en digitale tachograaf symbolen

Webfleet Solutions en digitale tachograaf symbolen

Bij Webfleet Solutions nemen we digitale tachograaf symbolen serieus. Wij weten waarom het belangrijk is voor uw bedrijf de statis­tische gegevens van uw werknemers correct te registreren en onze oplossingen zijn ontwikkeld om dit op effectieve wijze te bereiken.

Neem vandaag nog contact op met een van onze experts voor een offerte en advies over oplossingen die uw werk eenvoudiger maken.

wfs transport drivers whitepaper

Gratis gids voor chauffeur management

wfs transport drivers whitepaper

Hoe houdt u uw vracht­wa­gen­chauf­feurs gelukkig, gezond en productief.

Download onze gids voor chauffeur management

Vraag een demo aan

Zie hoe WEBFLEET uw bedrijf verder kan helpen.