Forklaring på digi tacho-sym­boler

Der er fire digi tacho-stan­dardsym­boler, som bruges i alle systemer. Læs mere om symbolerne på vores hjemmeside.

Hvad er digi tacho-sym­boler?

Hvad er digi tacho-sym­boler?

Hvad er digi tacho-sym­boler?

Digi tacho-sym­boler (digitale fartskri­ver-sym­boler) er de datapunkter, hvorigennem en chaufførs aktiviteter bliver registreret. Digi tacho-sym­bo­lerne er udtryk for forud­kon­fi­gu­rerede tilstande, der kan måle forskellige ting, afhængigt af brugerens behov. Oftest er standar­dindstil­lingen "køretil­stand", som aktiveres, når køretøjet er i bevægelse. Den registrerer køretid og udregner, hvor lang tid en chauffør har arbejdet.

Hvad er digi tacho-sym­boler?

Der er fire digi tacho-stan­dardsym­boler, som bruges i alle systemer. De er følgende:

Kørsel

Dette symbol bruges, når køretøjet er i bevægelse, og angiver den tid, der bruges bag rattet.

Andet arbejde

Når symbolet "Andet arbejde" er aktivt, er bilen ikke i bevægelse, men chaufføren udfører andet arbejde. Dette kan omfatte læsning eller aflæsning af lastbilen.

Fartskriver tilgængelig

Når dette symbol er aktivt, arbejder chaufføren ikke, men er på standby for at kunne arbejde efter behov.

Pause

Symbolet for pause angiver den hviletid, som chaufføren har krav på.

Hvorfor er digi tacho-sym­bo­lerne vigtige?

Hvorfor er digi tacho-sym­bo­lerne vigtige?

Hvorfor er digi tacho-sym­bo­lerne vigtige?

Ud over at opretholde god forret­ningsskik hjælper digi tacho-sym­bo­lerne og detek­to­rerne dig også med at overholde lokal lovgivning. Det kan være vanskeligt for chauffører at følge EU's arbejds­tids­regler.

Digi tacho-sym­bo­lerne registrerer automatisk tidsfor­bruget, hvilket gør det meget enkelt at afgøre, om du overholder reglerne. Ud over at registrere køretid kan en digital fartskriver også overvåge hviletid samt ikke-kør­sels­re­la­teret arbejde, hvilket giver dig en række solide, veldo­ku­men­terede analyser.

Ifølge loven skal chauffører holde en pause på mindst 45 minutter for hver fire og en halv times kørsel. De skal desuden hvile i mindst 11 timer for hver periode på 24 timer. Manglende overhol­delse af arbejds­tids­re­la­terede love kan resultere i store bøder og andre straffe (herunder fængsels­straf i ekstreme tilfælde). Med korrekt registrering af tid ved hjælp af digi tacho-sym­bo­lerne kan disse problemer nemt undgås.

Webfleet Solutions og digi tacho-sym­bo­lerne

Webfleet Solutions og digi tacho-sym­bo­lerne

Webfleet Solutions og digi tacho-sym­bo­lerne

Hos Webfleet Solutions tager vi digi tacho-sym­bo­lerne alvorligt. Vi ved, hvorfor det er vigtigt for din virksomhed at registrere medar­bej­de­r­a­na­ly­serne korrekt, og vores løsninger er udviklet til, at du kan gøre det effektivt.

Tag kontakt til en af vores eksperter allerede i dag for at få et skøn over og rådgivning om løsninger, der kan hjælpe med at gøre dit liv nemmere.

wfs transport drivers whitepaper

Gratis guide til ledelse af dine chauffører

wfs transport drivers whitepaper

Sådan holder du dine lastbil­chauf­fører glade, sunde og produktive.

Download vores guide til ledelse af chauffører