Vysvětlení symbolů digitálního tachografu

Všechny systémy využívají čtyři standardní symboly digitálního tachografu. Podívejte se na další informace o těchto symbolech na našem webu.

Co jsou symboly digitálního tachografu?

Co jsou symboly digitálního tachografu?

Symboly digitálního tachografu jsou datové body, které zazna­me­návají činnosti řidiče. Symboly digitálního tachografu odpovídají předem konfi­gu­ro­vaným režimům, které mohou měřit různé věci podle potřeby uživatele. „Režim jízdy“ je zpravidla výchozí nastavení, které je aktivní, když se vozidlo pohybuje. Zaznamenává doby řízení a pomáhá snadno zjistit, jak dlouho řidič pracuje.

Co jsou symboly digitálního tachografu?

Všechny systémy využívají čtyři standardní symboly digitálního tachografu. Jsou to tyto:

Jízda

Tento symbol se používá, když se vozidlo pohybuje, a označuje čas strávený za volantem.

Jiná práce

Když je aktivní symbol Jiná práce, vozidlo se nepohybuje, ale řidič provádí jinou práci. Tou může být mimo jiné nakládání nebo vykládání nákladu.

Tachograf je k dispozici

Když je tento symbol aktivní, řidič nepracuje, ale je v pohotovosti k práci podle potřeby.

Přestávka

Symbol Přestávka označuje dobu přestávek, které si řidič dělá.

Proč jsou symboly digitálního tachografu důležité?

Proč jsou symboly digitálního tachografu důležité?

Kromě zachovávání doporu­čených obchodních postupů pomáhají symboly tachografu a detektory také dodržovat místní zákony. V Evropské unii může být velmi náročné dodržovat omezení pracovní doby řidičů.

Symboly digitálního tachografu zazna­me­návají tyto hodiny automaticky a umožňují jednoduše zjistit, jestli dodržujete předpisy. Kromě zazna­me­návání doby řízení může digitální tachograf také monitorovat doby odpočinku a jiné práce, takže budete mít k dispozici dobře zdoku­men­tované analýzy.

Zákony vyžadují, aby si řidiči udělali přestávku alespoň 45 minut každé 4,5 hodiny řízení. Musí také odpočívat vždy aspoň 11 z 24 hodin. Porušení zákonů o pracovní době může vést k vysokým pokutám a dalším trestům (v extrémních případech až k odnětí svobody). Těmto problémům se můžete snadno vyhnout, pokud budete správně zazna­me­návat dobu řízení pomocí symbolů digitálního tachografu.

Webfleet Solutions a symboly digitálního tachografu

Webfleet Solutions a symboly digitálního tachografu

Ve společnosti Webfleet Solutions bereme symboly digitálního tachografu vážně. Víme, proč je pro vaši firmu důležité správně zazna­me­návat analýzy pracovníků, a naše řešení jsou navržena tak, aby vám pomohla dělat to efektivně.

Kontaktujte našeho odborníka, který vám poskytne odhady a konzultace ohledně řešení, která vám usnadní život.