Digitala färdskrivare symboler : förklaring

Det finns fyra digitala färdskri­varstan­dardsym­boler som används på alla system. Läs mer om symbolerna på vår webbplats!

Vad är digitala färdskri­varsym­boler?

Vad är digitala färdskri­varsym­boler?

Digitala färdskri­varsym­boler är de datapunkter som förarak­ti­vitet registreras genom. Digitala färdskri­varsym­boler står för förkon­fi­gu­rerade lägen som kan mäta olika saker beroende på användarens behov. Oftast är ”förarläget” standardin­ställ­ningen som aktiveras när bilen är i rörelse. Det loggar körtider och hjälper till att enkelt avgöra hur länge en förare har kört.

Vad är digitala färdskri­varsym­boler?

Det finns fyra digitala färdskri­varstan­dardsym­boler som används på alla system. De är följande:

Kör

Den här symbolen används när fordonet är i rörelse och visar den tid som ägnats bakom ratten.

Annat arbete

När symbolen ”annat arbete” är aktiv är bilen inte i rörelse, utan föraren utför annat arbete. Detta kan innefatta att lasta och lasta ur lastbilen.

Färdskrivare tillgänglig

När den här symbolen är aktiv arbetar inte föraren, men är på jour för att utföra arbete vid behov.

Paus

Paussym­bolen visar förarens paustid.

Varför är digitala färdskri­varsym­boler viktiga?

Varför är digitala färdskri­varsym­boler viktiga?

Förutom att främja goda arbetsru­tiner hjälper digitala färdskri­varsym­boler och detektorer dig även att efterleva lokal lagstiftning. Inom EU kan regleringen av arbetstid för förare vara svår att följa.

Digitala färdskri­varsym­boler loggar timmarna automatiskt och gör det väldigt enkelt att avgöra hur du efterlever bestäm­mel­serna. Förutom att logga körtimmar kan en digital färdskrivare också bevaka pauspe­rioder samt icke-kör­re­la­terat arbete, vilket ger dig pålitliga och väldo­ku­men­terade analyser.

Enligt lagstiftning måste en förare ta en rast på minst 45 minuter efter var fjärde och en halv timmes körning. De måste också ha vila om minst 11 timmar varje 24-timmars­period. Om lagstiftning för arbetstid inte efterlevs kan det leda till dryga böter och annat straff (inklusive tid i fängelse i extrema fall). Dessa problem kan enkelt undvikas med korrekt loggning av tid med digitala färdskri­varsym­boler.

Webfleet Solutions och digitala färdskri­varsym­boler

Webfleet Solutions och digitala färdskri­varsym­boler

På Webfleet Solutions tar vi digitala färdskri­varsym­boler på allvar. Vi vet varför det är viktigt för ditt företag att logga era anställdas analyser korrekt och vår lösning är utvecklad för att hjälpa dig göra det effektivt.

Ta kontakt med en av våra experter idag för bedömning och rådgivning kring lösningar som kan göra ditt liv enklare.

wfs transport drivers whitepaper

Gratis guide till förar­han­tering

wfs transport drivers whitepaper

Hur du håller dina lastbils­förare glada, friska och produktiva.

Ladda ner vår guide till förar­han­tering