Wat is de definitie van een zware bedrijfs­wagen?

Een zware bedrijfs­wagen (Heavy Goods Vehicle - HGV) is een voertuig met een totaal­ge­wicht van meer dan 3.500 kg, inclusief lading. Een HGV wordt ook wel een zware bedrijfs­wagen (Large Goods Vehicle - LGV) genoemd. Dit is de officiële EU-term.

Wat is het verschil tussen een HGV en een LGV?

Wat is het verschil tussen een HGV en een LGV?

Wat is het verschil tussen een HGV en een LGV?

In het Verenigd Koninkrijk wordt een voertuig belast op basis van het gewicht, de motor, de constructie, het type brandstof, de uitstoot en het doel waarvoor het wordt gebruikt. Vroeger werden vracht­wagens in twee categorieën onder­ver­deeld:

 • Large good vehicles (grote bedrijfs­wagens zwaarder dan 3.500 kg)
 • Light good vehicles (lichte bedrijfs­wagens lichter dan 3.500 kg)

Zoals u zich kunt voorstellen, werd het nogal verwarrend toen beide categorieën voor belas­ting­doel­einden werden afgekort tot 'LGV'. In 1992, bij de aanpassing van de wegen­be­las­ting­wet­geving, werden 'large goods vehicles' omgedoopt tot 'heavy goods vehicles' om misver­standen te voorkomen.

Wat is een zware bedrijfs­wagen?

Wat is een zware bedrijfs­wagen?

Wat is een zware bedrijfs­wagen?

Zware bedrijfs­wagens zijn alle commerciële vracht­wagens met een bruto­voer­tuig­ge­wicht (Gross Vehicle Weight - GVW) van meer dan 3.500 kg of 3,5 ton. Voorbeelden zijn:

 • Koelwagens
 • Diepladers
 • Kiepauto's
 • Trucks met zijschotten
 • Bestel­wagens
 • Bakwagens
 • ADR-vracht­wagens

Is een voertuig van 7,5 ton een zware bedrijfs­wagen?

Is een voertuig van 7,5 ton een zware bedrijfs­wagen?

Is een voertuig van 7,5 ton een zware bedrijfs­wagen?

Het antwoord is ja. Een zware bedrijfs­wagen is een vracht­voertuig dat zwaarder is dan 3,5 ton. Bij rijbewijzen voor zware bedrijfs­wagens is er nog een extra onderscheid.

Bijvoor­beeld:

Als een voertuig tussen de 3,5 en 7,5 ton weegt, heeft de bestuurder een C1-rijbewijs nodig. Voor voertuigen die meer dan 7.5 ton wegen, is het C-rijbewijs vereist. Voertuigen van 7,5 ton (of zwaarder) zijn vaak grote commerciële voertuigen met een aanhang­wagen of een paardenbox.

Reglementen voor zware bedrijfs­wagens

untranslated

Reglementen voor zware bedrijfs­wagens

Vanwege hun grootte zijn zware bedrijfs­wagens (Heavy Goods Vehicles) vaak betrokken bij ongelukken die ernstige gevolgen voor andere wegge­bruikers kunnen hebben. In de EU is het zware vracht­verkeer daarom streng gereguleerd.

Enkele van de geïmple­men­teerde maatregelen van de Europese Commissie zijn:

 • Maatregelen om ongelukken te vermijden, zoals snelheids­be­perking
 • Maatregelen om het zicht te verbeteren, zoals de invoering van dodehoek­spiegels of camera's in Nederland en België
 • Rem- en manoeu­vreer­maat­re­gelen, zoals het gebruik van elektro­nische stabi­li­teits­voor­zie­ningen
 • Maatregelen tegen vermoeidheid van chauffeurs, zoals de imple­men­tatie van ELD's
Naar content gaan

Met deze regelgeving wil de Europese Commissie duidelijk maken dat toezicht op de bewegingen van een zware bedrijfs­wagen en op de werktijden van de chauffeur kan bijdragen aan een betere rijstijl en meer veiligheid op de weg. Met een telema­ti­ca-op­lossing zoals Webfleet heeft u gemakkelijk toegang tot alle gegevens die u nodig heeft. Zo voldoet u niet alleen aan de voorschriften, maar kunt u uw bedrijfs­ac­ti­vi­teiten ook verbeteren en stroom­lijnen.

Neem contact op met een van onze experts als u meer wilt weten over Webfleet en de vele voordelen die het kan opleveren.

transport security

Gratis gids:

transport security

Verbeter de veiligheid en de beveiliging van uw wagenpark.

Beschikbaar om te downloaden

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.