Pojazdy do przewożenia towarów ciężkich HGV i LGV

Pojazd do przewożenia towarów ciężkich lub HGV to każdy pojazd o masie całkowitej powyżej 3,5 tony wraz z ładunkiem. Pojazd HGV może być również zwany LGV (large goods vehicle) zgodnie z oficjalnym nazew­nictwem obowią­zu­jącym w UE. Oto kilka odpowiedzi na pytania dotyczące flot pojazdów ciężarowych.

Jaka jest różnica między HGV a LGV?

Pojazdy HGV i LGV – co to ?

Jaka jest różnica między HGV a LGV?

W Wielkiej Brytanii pojazd podlega opodat­ko­waniu w zależności od wagi, typu silnika, typu paliwa, poziomu emisji spalin i docelowego zasto­so­wania. Początkowo pojazdy ciężarowe podzielono na dwie kategorie:

 • Pojazdy do przewożenia towarów dużych (large goods vehicles) (powyżej 3,5 tony)
 • Pojazdy do przewożenia towarów lekkich (light goods vehicles) (poniżej 3,5 tony)

Jak łatwo się domyślić, wprowadzało to pewne zamieszanie, ponieważ dla obu tych nazw w języku angielskim używano skrótu „LGV” dla celów podatkowych. W 1992 roku, kiedy wprowadzono aktuali­zację drogowego prawa podatkowego, pojazdy do przewożenia towarów ciężkich zmieniły nazwę z „large goods vehicles” na „heavy goods vehicles” (HGV) w celu ujedno­znacz­nienia nazewnictwa.

Jakie pojazdy są klasy­fi­kowane jako pojazdy do przewożenia towarów ciężkich?

Pojazdy do przewożenia ciężkich towarów

Jakie pojazdy są klasy­fi­kowane jako pojazdy do przewożenia towarów ciężkich?

Termin „pojazd do przewożenia towarów ciężkich” obejmuje wszystkie komercyjne pojazdy ciężarowe o masie całkowitej (GVW) wynoszącej ponad 3,5 tony. Oto niektóre z nich:

 • Ciężarówki chłodnicze
 • Naczepy otwarte
 • Wywrotki
 • Ciężarówki burtowe
 • Samochody dostawcze z nadwoziem skrzyniowym
 • Ciężarówki z nadwoziem skrzyniowym
 • Pojazdy do przewozu towarów i ładunków niebez­piecznych

Czy pojazd o masie 7,5 tony to HGV?

Masa pojazdów ciężkich

Czy pojazd o masie 7,5 tony to HGV?

Odpowiedź brzmi: tak. HGV to każdy pojazd ciężarowy o masie powyżej 3,5 tony. Jednak jeśli chodzi o prawo jazdy na pojazdy do przewożenia towarów ciężkich, istnieje różnica między pojazdami HGV o różnej masie.

Na przykład:

Jeśli masa pojazdu wynosi od 3,5 do 7,5 tony, kierowca musi mieć prawo jazdy kategorii C1. W przypadku pojazdów o masie powyżej 7,5 tony wymagane jest natomiast prawo jazdy kategorii C. Często pojazdy o masie 7,5 (lub większej) to duże komercyjne pojazdy dostawcze z przyczepą do przewozu koni lub inną.

Przepisy dotyczące HGV

Przepisy Unijne dotyczące HGV i LGV

Przepisy dotyczące HGV

Ze względu na dużą masę tych pojazdów wypadki z udziałem HGV są niezwykle niebez­pieczne i często mają poważne konse­kwencje dla innych użytkow­ników drogi. W UE obowiązują ścisłe przepisy dotyczące HGV – mają one na celu zwiększenie bezpie­czeństwa.

Niektóre z tych przepisów wprowa­dzonych przez Komisję Europejską obejmują:

 • Środki zapobie­gania stłuczkom, takie jak ograni­czenia prędkości
 • Środki zwiększania widoczności dla kierowcy, takie jak wymóg posiadania kamer lub lusterek martwego pola obowią­zujący w Belgii i w Holandii
 • Środki uspraw­niające hamowanie i stabilność, takie jak urządzenia ESC
 • Środki zapobie­gające zmęczeniu kierowcy, takie jak wdrożenie rejestra­torów elektro­nicznych (ELD)
Przejdź do zawartości

Wprowa­dzając te przepisy, Komisja Europejska wyraźnie wskazuje, że monito­ro­wanie GPS pojazdów do przewożenia towarów ciężkich oraz monito­ro­wanie czasu pracy kierowców może poprawić styl jazdy kierowców i zwiększyć bezpie­czeństwo na drodze. Rozwiązanie telema­tyczne, takie jak Webfleet, umożliwia łatwy dostęp do wszystkich danych dotyczących tych kwestii. Pomoże Ci ono nie tylko zachować zgodność z przepisami, ale też usprawnić działalność operacyjną.

Aby dowiedzieć się więcej na temat Webfleet i licznych poten­cjalnych korzyści, jakie rozwiązanie to może przynieść Twoje firmie, skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.

transport security

Bezpłatny podręcznik:

transport security

Zwiększenie bezpie­czeństwa floty trans­por­towej.

Chcę pobrać.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

 • Ukierun­kowane reklamy
 • Dane Analityczne
 • Perso­na­li­zacja
 • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.