Tachograaf uitlezen

Korte intro om het topic tachograaf uitlezen te introduceren en te benoemen wat er in het blog wordt besproken.

Op deze pagina wordt besproken hoe je een tachograaf kunt uitlezen en wat voor soorten tachograafanalyse-apparaten er beschikbaar zijn. Er wordt ook dieper ingegaan op wat voor soort gegevens er bij het uitlezen van een tachograaf worden gebruikt, zoals activiteitengegevens, identificatiegegevens, voertuiggegevens, technische gegevens en calibratiegegevens. Dit alles is relevant voor iedereen die betrokken is bij de naleving van de rij- en rusttijdenregelgeving voor commerciële voertuigen.

Op welke manier lees ik een tachograaf uit?

Op welke manier lees ik een tachograaf uit?

Er zijn verschillende zaken waar u op moet letten. Ontdek hieronder hoe u een tachograaf het beste kunt uitlezen.

Hoe lees je een tachograaf uit?

Om een tachograaf uit te lezen, moet je het apparaat fysiek aansluiten op een speciaal apparaat genaamd een tachograafanalyseapparaat. Deze apparaten zijn ontworpen om de gegevens van de tachograaf te downloaden en op te slaan, zodat ze kunnen worden geanalyseerd en gebruikt voor nalevingsdoeleinden.

Naar content gaan

Er zijn verschillende soorten tachograafanalyseapparaten beschikbaar, waaronder handheld-apparaten en pc-gebaseerde systemen. Om een tachograaf uit te lezen, moet je het juiste apparaat hebben dat geschikt is voor het type tachograaf dat je wilt uitlezen.

Is er verschil met het uitlezen van een digitale tachograaf? Zo ja, hoe lees ik een digitale tachograaf uit?

Ja, er is een verschil tussen het uitlezen van een analoge tachograaf en een digitale tachograaf. Bij een digitale tachograaf worden de gegevens opgeslagen op een chipkaart en in het interne geheugen van het apparaat, in plaats van op een fysieke schijf. Hieronder vindt u de stappen om een digitale tachograaf uit te lezen:

 • Plaats de chauffeurskaart van de bestuurder in de kaartlezer van de tachograaf.
 • Steek de downloadtool in de tachograaf en sluit de downloadtool aan op uw laptop of computer.
 • Open het uitleesprogramma van de downloadtool en volg de instructies om de gegevens van de tachograaf te downloaden.
 • De gegevens worden opgeslagen in een bestand dat u kunt openen en bekijken met behulp van een speciale software voor tachograafgegevens, zoals TIS-Web van Continental Automotive.

Welke tachograafgegevens lees ik uit en is het verplicht?

Welke tachograafgegevens lees ik uit en is het verplicht?

Verschillende data bij het uitlezen van een tachograaf

Bij het uitlezen van een tachograaf worden verschillende soorten gegevens gebruikt, waaronder:

 1. Activiteitengegevens: Dit geeft informatie over de activiteiten van de bestuurder, zoals rijden, rusten en werken.
 2. Identificatiegegevens: Dit omvat de gegevens van de bestuurder, zoals de naam, de kaartgegevens en de chauffeurskaartnummer.
Naar content gaan
 1. Voertuiggegevens: Dit zijn gegevens die betrekking hebben op het voertuig, zoals het kenteken, de kilometerstand, de snelheid en de locatie van het voertuig.
 2. Technische gegevens: Dit zijn gegevens die betrekking hebben op de tachograaf, zoals de datum van installatie, de datum van de laatste kalibratie, en de foutmeldingen.
 3. Calibratiegegevens: Dit zijn de gegevens die betrekking hebben op de kalibratie van de tachograaf, zoals de datum van de laatste kalibratie en de volgende kalibratiedatum.

Is het uitlezen van een tachograaf verplicht?

Ja, het uitlezen van een tachograaf is verplicht. De bestuurder van het voertuig is verantwoordelijk voor het correct gebruik van de tachograaf en moet de bestanden uit de tachograaf kunnen overhandigen aan bevoegde autoriteiten bij controle.

Daarnaast is de werkgever verantwoordelijk voor het archiveren van de gegevens van de tachograaf voor een bepaalde periode, afhankelijk van de lokale wetgeving.

Uitlezen van gegevens: wanneer en met welke frequentie

Uitlezen van gegevens: wanneer en met welke frequentie

Wanneer moet je een tachograaf uitlezen? / Hoe vaak moet je een tachograaf uitlezen?

Er zijn verschillende situaties waarin je een tachograaf moet uitlezen, afhankelijk van de wetgeving in het land waarin je rijdt. Over het algemeen zijn de volgende situaties van toepassing:

 1. Dagelijkse controle: Als bestuurder moet je controleren of de tachograaf correct werkt voordat je begint met rijden. Dit omvat het controleren van de registratie van de bestuurderskaart en het voertuig dat op de juiste manier is gekoppeld aan de tachograaf.
Naar content gaan
 1. Na elke rit: Na elke rit moet je de tachograaf uitlezen om de gegevens van de bestuurderskaart en de tachograafschijf te downloaden.
 2. Elke 21 dagen: Als je de bestuurder bent van een voertuig dat is uitgerust met een analoge tachograaf, moet je de tachograafschijf minstens elke 21 dagen uitlezen. De gegevens moeten minimaal 28 dagen worden bewaard.
 3. Elke 90 dagen: Als je de bestuurder bent van een voertuig dat is uitgerust met een digitale tachograaf, moet je de gegevens van de bestuurderskaart en de tachograaf uiterlijk om de 90 dagen uitlezen. De gegevens moeten minimaal 365 dagen worden bewaard.
 4. Controle door autoriteiten: Autoriteiten zoals de politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kunnen op elk moment verzoeken om de gegevens van de tachograaf te overhandigen voor controle.

Het niet naleven van de verplichting om de tachograaf uit te lezen kan leiden tot boetes en sancties.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.