Wat is een voertuig inspec­tie­rapport van de chauffeur?

Een voertuig inspec­tie­rapport van de chauffeur (Driver Vehicle Inspection Report - DVIR) is een officieel document waarin wordt bevestigd dat de chauffeur een volledige inspectie van het bedrijfs­voertuig heeft uitgevoerd. Een DVIR moet aan het begin van de dag (voorafgaand aan de rit) en aan het eind van de dag (na de rit) worden uitgevoerd voor elke dag dat het voertuig in gebruik is.

Tijdens deze inspecties registreert de chauffeur alle mechanische defecten van het voertuig. Een DVIR zorgt ervoor dat het voertuig in goede staat verkeert en bevordert de verkeers­vei­ligheid.

Wat is de DVIR-checklist?

Wat is de DVIR-checklist?

Wat is de DVIR-checklist?

De FMCSA heeft een DVIR-checklist opgesteld in het kader van verordening 49 CFR §396.11. Enkele van de meest essentiële onderdelen van deze DVIR-checklist zijn:

 • Stuur­me­cha­nisme
 • Remmen en lucht­systeem
 • Wielen, banden, velgen en nokken
 • Reflectoren en verlichting
 • Achter­uit­kijk­spiegels
 • Ruiten­wissers
 • Veilig­heids- en nooduit­rusting
 • Koppe­lin­richting en opleggers
 • Deuren en gordels
 • Claxon en snelheids­meter

Een snelle DVIR uitvoeren

Een snelle DVIR uitvoeren

Een snelle DVIR uitvoeren

Tijdens een voertui­gin­spectie moet de chauffeur rond het voertuig lopen om elk punt op de lijst te controleren en te kijken of het in overeen­stemming is met de voorschriften. Als u hiervoor een papieren formulier gebruikt, duurt het niet alleen langer voor de chauffeur om het in te vullen, maar is het ook lastiger voor uw fleet managers om toegang te krijgen tot de informatie wanneer dat nodig is. Ook moet het inspec­tie­rapport drie maanden worden bewaard vanaf de datum van indiening. Dat is een hoop papierwerk.

Elektro­nische voertuig inspec­tie­rap­porten versnellen het proces, aangezien het indienen van de informatie zeer intuïtief is en door de chauffeur snel kan worden afgehandeld. Deze kan zelfs afbeel­dingen toevoegen om bevindingen te onder­steunen en vast te leggen. Bovendien kunnen fleet managers in realtime voertui­gin­specties ontvangen, op de hoogte blijven van de status van een voertuig en ervoor zorgen dat het wagenpark aan de voorschriften voldoet.

Naar content gaan

Met Webfleet voldoet u niet alleen aan de FMCSA-voor­schriften, maar heeft u ook volledig zicht op de status van uw voertuigen en de problemen die mogelijk onmid­del­lijke aandacht vereisen. Zo bent u proactief met preventief onderhoud.

Wilt u meer informatie over hoe Webfleet uw activi­teiten kan vereen­vou­digen? Lees dan meer over de Webfleet Vehicle Check App of neem vandaag nog contact op met een van onze experts en vraag een gratis demo aan.

Waarom is DVIR noodza­kelijk?

Waarom is DVIR noodza­kelijk?

Waarom is DVIR noodza­kelijk?

Het voornaamste doel van een voertuig inspec­tie­rapport is het opsporen en herstellen van defecten aan een voertuig. Het zorgt ervoor dat dagelijks volledige inspecties worden uitgevoerd en dat het wagen­par­kon­derhoud op tijd plaatsvindt. DVIR's zijn dan ook van funda­menteel belang voor de verkeers­vei­ligheid.

Wat zijn de sancties en risico's?

DVIR's zijn wettelijk verplicht in de VS en moeten, zoals hierboven vermeld, tot drie maanden na de indie­nings­datum worden bewaard. Voor een voertuig dat niet aan de eisen voldoet, kan aan een bedrijf een boete worden opgelegd, maar dat is niet het enige mogelijke gevolg. Voertuigen die door een ambtenaar van het Department of Trans­portation onveilig worden geacht, kunnen onmid­dellijk van de weg worden gehaald, totdat het defect is gerepareerd.

Naar content gaan
 • Een maximale civiel­rech­te­lijke boete van $ 1.292 per voor het niet invullen van een voertuig inspec­tie­rapport
 • Een maximale civiel­rech­te­lijke boete van $ 12.919 voor het opzettelijk vervalsen, vernietigen of wijzigen van gegevens
 • En civiel­rech­te­lijke boete van maximaal $ 15.691 voor elke overtreding met betrekking tot het bewaren van gegevens

Het uitschrijven van boetes wordt overgelaten aan de ambtenaar van het Department of Trans­portation. Klik hier voor meer informatie

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.