Co to jest raport z przeglądu pojazdu kierowcy?

Raport z przeglądu pojazdu kierowcy (Driver Vehicle Inspection Report – DVIR) to oficjalne potwier­dzenie przepro­wa­dzenia przez kierowcę pełnego przeglądu pojazdu komer­cyjnego. DVIR należy przepro­wadzić na początku każdego dnia (przed podróżą) i na koniec każdego dnia (po podróży), w którym pojazd jest używany.

Podczas tych kontroli kierowca rejestruje wszelkie mechaniczne uszkodzenia wykryte w pojeździe. DVIR pomaga więc utrzymać pojazd w dobrym stanie i zwiększyć bezpie­czeństwo jazdy.

Co to jest lista kontrolna DVIR?

Raport DVIR

Co to jest lista kontrolna DVIR?

Agencja FMCSA opracowała listę kontrolną zgodną z przepisem 49 CFR §396.11. Najważ­niejsze elementy uwzględ­nione na liście kontrolnej raportu z przeglądu pojazdu kierowcy to między innymi:

 • Układ sterowania
 • Układ hamulcowy i pneuma­tyczny
 • Koła, opony, felgi i nakrętki do felg
 • Reflektory i światła
 • Lusterka wsteczne
 • Wycieraczki szyby przedniej
 • Apteczka
 • Elementy sprzęgła i koła zapasowe
 • Drzwi i pasy bezpie­czeństwa
 • Klakson i prędko­ścio­mierz

Jak przepro­wadzić szybki przegląd DVIR?

Raport z przeglądu pojazdu

Jak przepro­wadzić szybki przegląd DVIR?

Podczas przeglądu kierowca musi obejść pojazd dookoła, sprawdzając stan każdego elementu wymie­nionego na liście. W przypadku korzystania z formularza papierowego nie tylko cały proces zajmie kierowcy więcej czasu, ale też informacje zostaną dostarczone do kierownika floty z opóźnieniem. Oprócz tego raport z przeglądu pojazdu kierowcy należy przecho­wywać przez trzy miesiące od daty jego przekazania. Jest to dodatkowa „papierkowa robota”, po której w biurze piętrzą się stosy dokumentów.

Elektro­niczne raporty z przeglądu pojazdu kierowcy skracają ten proces oraz umożliwiają kierowcy intuicyjne i szybkie przeka­zy­wanie informacji. Kierowca może również dodać zdjęcia przed­sta­wiające wykryte usterki. Kierownicy flot mogą otrzymywać dane z przeglądu w czasie rzeczy­wistym, monitorować na bieżąco stan pojazdu i dbać o to, aby pojazdy z floty wyruszające w trasę spełniały wymagane przepisy, a jazda była ekonomiczna i bezpieczna.

Przejdź do zawartości

Webfleet ułatwia przestrze­ganie przepisów FMCSA i umożliwia pełny wgląd w stan pojazdów oraz potencjalne problemy wymagające natych­mia­stowego rozwiązania. Tym samym ułatwia konserwację zapobie­gawczą i pomaga optyma­li­zować koszty utrzymania floty.

Aby otrzymać więcej informacji o tym, jak Webfleet ułatwia prowadzenie działal­ności, skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów już dziś i zarezerwuj bezpłatną prezentację.

Do czego potrzebny jest raport DVIR?

Raport z przeglądu pojazdu - korzyści

Do czego potrzebny jest raport DVIR?

Głównym celem raportów z przeglądu pojazdu kierowcy jest wykrywanie i naprawa awarii pojazdu. Dzięki raportom przeglądy są przepro­wa­dzane codziennie, a działania związane z konserwacją pojazdów w ramach floty są podejmowane odpowiednio szybko. Oznacza to, że raporty DVIR mają funda­men­talne znaczenie dla bezpie­czeństwa na drodze.

Jak wysokie są potencjalne kary i potencjalne ryzyko?

Raporty DVIR są prawnie wymagane na terenie USA i, jak już wspomniano powyżej, muszą być przecho­wywane przez trzy miesiące od daty przekazania. Za pojazd niespeł­niający wymogów firma, do której należy, może otrzymać karę. Nie jest to jednak jedyne potencjalne zagrożenie. Pojazdy uznane za niebez­pieczne przez przed­sta­wi­ciela wydziału transportu mogą zostać bezzwłocznie usunięte z drogi w celu przepro­wa­dzenia naprawy.

Przejdź do zawartości
 • Maksymalna kara admini­stra­cyjna w wysokości 1292 USD za każdy dzień bez wypełnienia raportu z przeglądu pojazdu kierowcy
 • Maksymalna kara admini­stra­cyjna w wysokości 12 919 USD za świadome sfałszo­wanie, zniszczenie lub zmianę raportów
 • Kara admini­stra­cyjna nieprze­kra­czająca 15 691 USD za każde naruszenie obowiązku sporzą­dzania i przecho­wy­wania raportów

Nakładanie kar pozostaje w gestii przed­sta­wi­ciela wydziału transportu. Więcej informacji można znaleźć tutaj