OptiDrive 360

Támogassa a költség­ta­ka­rékos vezetési stílust az egész jármű­parkban

Az OptiDrive 360 valós idejű vissza­jelzést és vezetési tanácsokat biztosít jármű­ve­ze­tőinek az út előtt, alatt és után. Ezzel a betekin­téssel a jármű­ve­zetők lépéseket tehetnek vezetési stílusuk javítására.

TANULÁS: tippek és trükkök

A jármű­ve­zetők a legjobb gyakorlati vezetési tippeket láthatják PRO eszközükön, ezzel javítva telje­sít­mé­nyüket, még mielőtt beindítanák a motort.

Tippek és trükkök

Tippek és trükkök

Részletes tipp

Részletes tipp

OKTATÁS: vissza­jelzés és tanács

Jármű­ve­zetői valós idejű vissza­jel­zé­seket kapnak a jármű­ve­ikben a gyors­haj­tásról és az erőteljes fékezé­sekről. Emellett az aktív vezetési tanácsok értesítik a jármű­ve­ze­tőket, hogy mi vár rájuk az úton. Ez segíti a jármű­ve­ze­tőket az előre tervezésben, valamint a hatékonyabb és bizton­sá­gosabb vezetésben.

Szabadon futással kapcsolatos tanács

Szabadon futással kapcsolatos tanács

Sebes­ség­vál­tással kapcsolatos tanács

Sebes­ség­vál­tással kapcsolatos tanács

ÉRTÉKELÉS: betekintés a telje­sít­ménybe

A jármű­ve­zetők elemezhetik saját telje­sít­mé­nyüket minden utat követőn, és telje­sít­mé­nyüket hetek vagy hónapok szerint is össze­ha­son­lít­hatják. A jármű­ve­zetők egyéni ajánlásokat is kapnak a további fejlődés érdekében.

Út eredményei

Út eredményei

Vezetési statisztika

Vezetési statisztika

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.