COVID-19 Update.  Läs mer

OptiDrive 360

Öka vagnparkens prestanda

Få en demo
OptiDrive 360 och WEBFLEETOptiDrive 360 och WEBFLEETOptiDrive 360 och WEBFLEETOptiDrive 360 och WEBFLEETOptiDrive 360 och WEBFLEETOptiDrive 360 och WEBFLEET

Med OptiDrive 360 får förarna återkoppling och körre­kom­men­da­tioner i realtid före, under och efter sin körning. Med den här insikten ansvarar förarna för att förbättra sin egen körstil.

LÄRA – tips och trick

Förarna ser bästa praxis-tips och trick för miljövänlig körning på sin PRO-enhet – presta­tionen förbättras innan de ens startar motorn.

Tips och trick

Tips och trick

Detaljerat tips

Detaljerat tips

COACHA – återkoppling och råd

Förarna får återkoppling i realtid om fortkörning och hård inbromsning, som tillhan­da­hålls aktivt i deras fordon. Dessutom talar aktiva körre­kom­men­da­tioner om för förarna vad som kommer framåt. Genom att känna till vägen kan bättre förarna förutse och köra mer effektivt och säkert.

Råd om motor­bromsning

Råd om motor­bromsning

Råd om växling

Råd om växling

UTVÄRDERA – resul­ta­tin­sikter

Förarna kan analysera sitt eget resultat efter varje körning och jämföra det per vecka eller månad. Förarna kan också få indivi­duella rekom­men­da­tioner som hjälper dem att förbättra sig ytterligare.

Resere­sultat

Resere­sultat

Körsta­tistik

Körsta­tistik

Få en demo

Titta på hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu