OptiDrive 360

Ring mig om OptiDrive 360

Med OptiDrive 360 får förarna återkoppling och körre­kom­men­da­tioner i realtid före, under och efter sin körning. Med den här insikten ansvarar förarna för att förbättra sin egen körstil.

LÄRA – tips och trick

Förarna ser bästa praxis-tips och trick för miljövänlig körning på sin PRO-enhet – presta­tionen förbättras innan de ens startar motorn.

Tips och trick

Tips och trick

Detaljerat tips

Detaljerat tips

COACHA – återkoppling och råd

Förarna får återkoppling i realtid om fortkörning och hård inbromsning, som tillhan­da­hålls aktivt i deras fordon. Dessutom talar aktiva körre­kom­men­da­tioner om för förarna vad som kommer framåt. Genom att känna till vägen kan bättre förarna förutse och köra mer effektivt och säkert.

Råd om motor­bromsning

Råd om motor­bromsning

Råd om växling

Råd om växling

UTVÄRDERA – resul­ta­tin­sikter

Förarna kan analysera sitt eget resultat efter varje körning och jämföra det per vecka eller månad. Förarna kan också få indivi­duella rekom­men­da­tioner som hjälper dem att förbättra sig ytterligare.

Resere­sultat

Resere­sultat

Körsta­tistik

Körsta­tistik

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.