Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics är nu Webfleet Solutions.

Med OptiDrive 360 får förarna återkoppling och körrekommendationer i realtid före, under och efter sin körning. Med den här insikten ansvarar förarna för att förbättra sin egen körstil.


LÄRA – tips och trick

Förarna ser bästa praxis-tips och trick för miljövänlig körning på sin PRO-enhet – prestationen förbättras innan de ens startar motorn.

Tips och trick

Tips och trick

Detaljerat tips

Detaljerat tips


COACHA – återkoppling och råd

Förarna får återkoppling i realtid om fortkörning och hård inbromsning, som tillhandahålls aktivt i deras fordon. Dessutom talar aktiva körrekommendationer om för förarna vad som kommer framåt. Genom att känna till vägen kan bättre förarna förutse och köra mer effektivt och säkert.

Råd om motorbromsning

Råd om motorbromsning

Råd om växling

Råd om växling


UTVÄRDERA – resultatinsikter

Förarna kan analysera sitt eget resultat efter varje körning och jämföra det per vecka eller månad. Förarna kan också få individuella rekommendationer som hjälper dem att förbättra sig ytterligare.

Reseresultat

Reseresultat

Körstatistik

Körstatistik


 Se vilken återkoppling OptiDrive 360 ger kontoret

Få en demo


Titta på hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag.