OptiDrive 360

Ring mig om OptiDrive 360

Med OptiDrive 360 kan vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer enkelt övervaka total­pre­sta­tioner eller zooma in på särskilda presta­tions­in­di­ka­torer för vagnparken eller en enskild förare. Du kan använda de här insikterna vid diskus­sioner med förarna och belöna ett gott körbeteende.

Huvud­funk­tioner

Infopaneler

Se trender i realtid så att du vet när du ska agera för att förbättra körbe­te­endet.

optidrive dashboard
Rapporter

Rapporter

Använd flera olika standar­drap­porter för att analysera och jämföra körpre­sta­tioner för grupper eller individer. Dela rapporterna med förarna och fira framgångar.

Konfigurera

Du kan definiera vikten för varje indikator och påverka körstilen så att den passar dina verksam­hets­behov.

Konfigurera

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.