Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
COVID-19 Update.  Läs mer

OptiDrive 360

Öka vagnparkens prestanda

Få en demo
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Med OptiDrive 360 kan vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer enkelt övervaka total­pre­sta­tioner eller zooma in på särskilda presta­tions­in­di­ka­torer för vagnparken eller en enskild förare. Du kan använda de här insikterna vid diskus­sioner med förarna och belöna ett gott körbeteende.

Huvud­funk­tioner

Infopaneler

Se trender i realtid så att du vet när du ska agera för att förbättra körbe­te­endet.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Rapporter

Använd flera olika standar­drap­porter för att analysera och jämföra körpre­sta­tioner för grupper eller individer. Dela rapporterna med förarna och fira framgångar.

Konfigurera

Du kan definiera vikten för varje indikator och påverka körstilen så att den passar dina verksam­hets­behov.

Webfleet Solutions

Få en demo

Titta på hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu