OptiDrive 360 op kantoor

Bel mij over OptiDrive 360

OptiDrive 360 geeft fleet managers een eenvoudige manier om de algehele prestaties bij te houden of inhoudelijk te kijken naar specifieke presta­tie-in­di­ca­toren voor uw wagenpark of individuele bestuurder. U kunt deze inzichten gebruiken tijdens gesprekken met bestuurders en om een goede rijstijl te belonen. Gebruik OptiDrive 360 om fleet management inzich­telijk te maken en te managenen met objectieve KPI’s.

Belang­rijkste functies

Dashboards

Ontdek trends in realtime, zodat u weet wanneer u stappen moet nemen om de rijstijl te verbeteren.

optidrive dashboard
Rapporten

Rapporten

Gebruik verschil­lende standaard­rap­porten om de rijpres­taties van teams en individuen te analyseren en vergelijken. Deel de rapporten met uw bestuurders en erken succes.

Confi­gu­ratie

U kunt elke indicator een waarde geven en daarmee de gewenste rijstijl afstemmen op uw zakelijke behoeften. OptiDrive is een integral onderdeel van fleet management software Webfleet.

Confi­gu­ratie

Vraag een demo aan

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.