PRO i

Öka förar­pre­standan i hela din vagnpark med förari­den­ti­fi­ering och feedback i realtid

Optimerad för

Kan ansluta till LINK 710, LINK 740LINK CAN Sensor 100 (LCS 100).

  • Identifiera förare med RFID och påminn dem om att logga in med en inbyggd summer
  • Automa­tisera arbets­tids­re­gi­strering inklusive in- och utstämpling och raster för förare
  • Logga resor som arbetsresa, privatresa eller pendling
  • Analysera förar­pre­standa och ge coachning i realtid
Valfritt:
Anslut med LCS 100 för att övervaka bräns­le­för­brukning
Boka vårt övervak­nings­system för däcktryck för att få ett alarm om felaktigt däcktryck

Funktioner

2,8 tums touchscreen i färg

Skapa en mer effektiv interaktion med en engagerande TFT-/IPS-färgskärm

RFID-stöd

Identifiera anställda med RFID-s­kanning och automatisk utloggning när resan avslutas

Inlogg­nings­notis

Säkerställ obliga­to­riska inlogg­ningar för förare med en inbyggd summer

Arbetstid

Förenkla efterlevnad och fakturering, och håll enkelt koll på raster med en enda knapp­tryckning

Körjournal

Katego­risera resor som arbetsresa, privatresa eller pendling med en enda knapp­tryckning

Förar­feedback i realtid

Förbättra vagnparkens prestanda med coachning i förarhytten i realtid samt ljudliga varningar

Lösningar

pro i login screen dark

Identifiera dina förare

Påminn förare om att visa upp sitt RFID-kort i början av en resa och logga ut dem automatiskt i slutet av resan, för att förbättra den övergri­pande effek­ti­vi­teten.

Ge feedback i realtid

Hjälp dina förare att konti­nu­erligt förbättra sig med feedback i realtid och coachning som hjälper dem att omedelbart justera sin körstil.

Logga resornas syfte

Märk varje resa med dess syfte, oavsett om det är en arbetsresa, pendling eller en privat resa. Förenkla rappor­te­ringen med en enkel knapp­tryckning som minskar den administ­rativa bördan för förare.

Håll koll på arbetstider

Körjour­naler syste­ma­ti­serar spårning av tid för att säkerställa efterlevnad och underlätta fakturering. Förare påbörjar sitt arbete med RFID-teknik och trycker sedan helt enkelt på skärmen för att registrera raster och för att avsluta sitt arbetspass.

Håll koll på bräns­le­för­brukning

Få tillgång till bräns­le­för­bruk­ningsdata i realtid för att hålla koll på din vagnparks bräns­le­ef­fek­ti­vitet. Håll koll på viktiga prestan­da­fak­torer som tomgångs­körning och växling för att hjälpa dina förare att få en mer miljövänlig och säker körstil.

Håll koll på däcktryck

Undvik punktering med vårt Övervak­nings­system för däcktryck (TPMS). Få varningar på skärmen när däcktrycket är för lågt, vilket säker­ställer varning i god tid för att föraren ska kunna få en säkrare och bekvämare körupp­le­velse.

Få OptiDri­ve-poäng

Motivera dina förare till att ständigt förbättra deras förar­be­teende genom OptiDrive 360 poängin­di­kator. Driv förändring med fakta­ba­serade nyckeltal, inklusive fortkörning, bräns­le­för­brukning, tomgångs­körning, körhän­delser, grön hastighet, konstant hastighet, utrullning och växling för att optimera och förbättra den övergri­pande körpre­standan.

Anonymisera privatresor

Öka sekretessen för dina förare genom att stänga av plats­delning under privatresor. En visuell indikator på enheten under privatresor försäkrar dina förare om att deras plats inte delas på Webfleet-platt­formen.


Tekniska speci­fi­ka­tioner

Skärm­storlek2,8 tums touchscreen i färg
Mått112,5 x 60 x 11,2 mm
VisaTransmissiv TFT-/IPS-färgskärm med 320 x 240 bildpunkter
SkyddsklassIP20
Drift­tem­pe­ratur-20 °C till +70 °C
ViktEnhet inklusive kabel: 126 g
Ström­för­sörjning12 V/24 V (min 9 V till max 30 V)
RFID-gräns­snitt:13,56 MHz (efterlever ISO14443A)/125 kHz (Hitag/EM4100)
TillvalHåll koll på bräns­le­för­brukning (kräver LCS 100)

Valfria tillbehör

Fästen

Webfleet instru­ment­pa­nels­fäste

Instal­la­tions­fästen som är kompatibla med AMPS industristandard kan anslutas till PRO i- och PRO 2020-adaptern*


Bundle för bräns­le­be­sparing och hållbarhet

Vet du inte vilka produkter du ska använda ihop med PRO i? Webfleets IMPACT-bundle ger dig alla fördelar du behöver i ett samlat paket. Oavsett om du vill minska din bräns­le­för­brukning eller förbättra din verksamhets effek­ti­vitet har vi det du behöver. En engångs­in­stal­lation minimerar fordonens stille­ståndstid och ger snabbare avkastning på investe­ringen.

IMPACT

Bräns­le­be­sparing och hållbarhet

Minska bräns­le­för­bruk­ningen för att förbättra drift­sef­fek­ti­vitet och hållbarhet

Begär uppringning

Prata med en rådgivare och ta reda på hur din vagnpark kan använda Driver Terminals.

Webfleet instru­ment­pa­nels­fäste medföljer ej