PRO i

Verbeter de prestaties van bestuurders in uw wagenpark met bestuur­der­si­den­ti­fi­catie en realtime feedback

Geopti­ma­li­seerd voor

Kan verbinden met LINK 710, LINK 740LINK CAN Sensor 100 (LCS 100).

  • Identi­ficeer bestuurders met RFID en herinner hen eraan zich aan te melden met een ingebouwde zoemer
  • Automa­tiseer de werktijd­re­gi­stratie, inclusief inklokken, uitklokken en pauzes voor bestuurders
  • Registreer ritten als zakelijk, privé of woon-werk­verkeer
  • Analyseer de prestaties van bestuurders en bied realtime coaching
  • Wissel de achter­grond­thema naar licht, donker of auto (past zich aan aan daglicht)
Optioneel:
Maak verbinding met LCS 100 om het brand­stof­ver­bruik te monitoren
Boek de TPMS-functie om alarmen voor de banden­spanning te ontvangen

Functies

2,8-inch kleuren­tou­chs­creen

Ga voor eenvoudige bediening met een helder TFT/IPS-scherm

RFID-on­der­steuning

Identi­ficeer medewerkers met RFID-scans en automa­tische afmelding wanneer een rit is voltooid

Aanmeld­alarm

Zorg ervoor dat de bestuurder zich aanmeldt met een ingebouwde zoemer

Werktijd

Vereen­voudig de naleving, stroomlijn facturering en registreer pauzes moeiteloos met één druk op de knop

Logboek

Catego­riseer ritten met één klik als zakelijk, privé of woon-werk­verkeer

Realtime feedback tijdens het rijden

Verbeter de prestaties van uw wagenpark met realtime coaching in de cabine en hoorbare alarmen

Oplossingen

pro i login screen dark

Identi­ficeer uw bestuurders

Herinner bestuurders eraan hun RFID-kaart aan het begin van een rit te tonen en meld ze aan het einde van een rit automatisch af. Zo verbetert u de algehele efficiëntie van uw fleet management.

Als de tachograaf is aangesloten, wordt de werktijd automatisch gesyn­chro­ni­seerd en moeten chauffeurs zich identi­fi­ceren door het scannen van een 'bestuurders' of 'bijrijders' tacho­graaf­kaart.

Geef realtime feedback

Geef uw bestuurders de mogelijkheid om hun prestaties continu te verbeteren met realtime feedback en coachingtips waarmee ze hun rijgedrag snel kunnen aanpassen.

Registreer de reden van ritten

Registreer voor elke rit de reden, of het nu gaat om een zakelijk gebruik, woon-werk­verkeer of privé­ge­bruik. Stroomlijn het rappor­ta­ge­proces met één druk op de knop en verminder de admini­stra­tieve last voor bestuurders.

Monitor de werktijd

Met bestuur­ders­log­boeken wordt de tijd syste­ma­tisch bijgehouden om naleving te garanderen en facturering te vereen­vou­digen. Bestuurders beginnen hun werk met RFID-tech­no­logie en hoeven alleen maar op het touchscreen te tikken om pauzes te registreren of hun dienst af te sluiten.

Houd het brand­stof­ver­bruik bij

Krijg toegang tot realtime brand­stof­ver­bruiks­ge­gevens om de brand­stofef­fi­ci­ëntie van uw wagenpark te controleren. Monitor KPI's zoals stationair draaien en schakelen om uw bestuurders te helpen een milieu­vrien­de­lijkere en veiligere rijstijl aan te nemen.

Controleer de banden­spanning

Voorkom lekke banden met ons banden­span­nings­con­tro­le­systeem (TPMS). Krijg alarmen op het scherm wanneer de banden­spanning laag is, zodat de bestuurder op tijd wordt gewaar­schuwd. Dit zorgt voor een veiligere en comfor­ta­belere rijervaring.

OptiDrive scores krijgen

Motiveer uw bestuurders om hun rijge­woonten voortdurend te verbeteren met OptiDrive 360 scores. Gebruik inzichten uit belangrijke indicatoren, waaronder snelheids­over­tre­dingen, brand­stof­ver­bruik, stationair draaien, rijsi­tu­aties, groene snelheid, constante snelheid, uitrollen en schakelen om de algehele rijpres­taties te controleren en te verbeteren.

Anonimiseer privéritten

Vergroot de privacy van uw bestuurders door het delen van locaties tijdens privéritten uit te schakelen. Een visuele indicator op het systeem tijdens privéritten geeft aan dat de locatie van de bestuurder niet wordt gedeeld op het Webfleet-platform.


Technische speci­fi­caties

Scher­maf­meting2,8-inch kleuren­tou­chs­creen
Afmetingen112,5 mm x 60 mm x 11,2 mm
SchermTFT/IPS-kleu­ren­scherm - 320 x 240 pixels
Veilig­heids­klasseIP 20
Opera­ti­onele temperatuur-20 °C tot +70 °C
GewichtSysteem inclusief kabel, 126 g
Voedingsspanning12 V / 24 V (min. 9 V tot max. 30 V)
RFID-in­ter­faces13,56 MHz (conform ISO14443A) / 125 kHz (Hitag / EM4100)
OptioneelBrand­stof­ver­bruik monitoren (LCS 100 vereist)

Optionele accessoires

Bevestiging

Webfleet-dash­board­houder

Elke instal­la­tie­houder die voldoet aan de AMPS-in­du­strie­stan­daard, kan worden aangesloten op de PRO i- en PRO 2020-adapter*


Ga voor brand­stof­be­sparing en duurzaamheid met een bundel

Weet u niet welke producten u wilt gebruiken met de PRO i? De IMPAC­T-bundel van Webfleet biedt u alle voordelen die u nodig heeft in één pakket. Of u nu het brand­stof­ver­bruik wilt verlagen of de opera­ti­onele efficiëntie wilt verbeteren, wij bieden u alles wat u nodig heeft. Met een eenmalige installatie minima­li­seert u de inactieve tijd van voertuigen, waardoor u sneller rendement op uw investering kunt behalen.

IMPACT

Brand­stof­be­sparing en duurzaamheid

Verlaag het brand­stof­ver­bruik om de opera­ti­onele efficiëntie en duurzaamheid te verbeteren

Bel mij terug

Praat met een adviseur en ontdek wat Driver Terminals voor uw wagenpark kunnen betekenen.

De Webfleet-dash­board­houder wordt niet meegeleverd

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.