PRO i

Få bedre chauf­fø­r­ef­fek­ti­vitet på tværs af din flåde med chauf­fø­ri­den­ti­fi­cering og feedback i realtid

Optimeret til

Kan forbinde til LINK 710, LINK 740LINK CAN Sensor 100 (LCS 100).

  • Identificer chauffører med RFID, og mind dem om at logge på med en indbygget summer
  • Automatiser arbejds­tids­re­gi­strering, herunder arbejds­dagens start- og sluttids­punkt og chauf­før­pauser
  • Log turformål som arbejde/privat/pendling
  • Analyser chauf­fø­r­ef­fek­ti­vitet og giv coaching i realtid
  • Skift baggrundstema til lys, mørk eller auto (tilpasser sig dagslyset)
Valgfrit:
Tilslut til LCS 100 for at overvåge brænd­stof­for­bruget
Bestil TPMS-funk­tionen for at få en dæktryks­alarm

Funktioner

2,8" farve­tou­chskærm

Skab en mere effektiv interaktion med en dynamisk TFT/IPS-skærm

RFID-un­der­støt­telse

Identificer medar­bejdere med RFID-scan­ninger og automatisk logoff, når turen er fuldført

Login-alarm

Sørg for påkrævet chauf­før-login med en indbygget summer

Arbejdstid

Gør overhol­delse enklere, strømlin fakturering og registrer pauser uden besvær med et enkelt tryk

Logbog

Kategoriser ture som arbejde, privat eller pendling med et enkelt klik

Feedback om kørsel i realtid

Få bedre flåde­ef­fek­ti­vitet med coaching i kabinen og hørbare alarmer i realtid

Løsninger

pro i login screen dark

Identificer dine chauffører

Mind chauf­fø­rerne om at fremvise deres RFID-kort ved starten af en tur og automatisk logge af ved afslut­ningen af en tur for at forbedre den overordnede admini­stra­tions­ef­fek­ti­vitet.

Hvis fartskri­veren er tilsluttet, vil arbejds­tiden automatisk blive synkro­ni­seret, og chauf­fø­rerne skal identi­ficere sig ved at scanne enten et "fører"- eller "medchauffør"-fart­skri­verkort.

Giv feedback i realtid

Giv dine chauffører mulighed for løbende at forbedre deres effek­ti­vitet med feedback i realtid og coachin­gtips, der gør dem i stand til at justere deres køreadfærd med det samme.

Log turformål

Log hver tur efter formål, uanset om det er arbejde, pendling eller privat. Strømlining af rappor­te­rings­pro­cessen med et enkelt klik hjælper med at reducere de admini­strative byrder for chauffører.

Overvåg arbejdstid

Chauf­før­log­føring syste­ma­ti­serer tidssporing for at sikre overhol­delse og lette fakturering. Chauffører påbegynder deres arbejde ved hjælp af RFID-tek­nologi, og de trykker blot på touchskærmen for at registrere pauser eller afslutte deres arbejde.

Spor brænd­stof­for­bruget

Få adgang til data om brænd­stof­forbrug i realtid for at overvåge din flådes brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet. Overvåg vigtige indikatorer for effek­ti­vitet som f.eks. tomgang og gearskift for at hjælpe dine chauffører med at opnå en mere miljøvenlig og sikker kørestil.

Overvåg dæktrykket

Undgå flade dæk med vores dæktryks­over­våg­nings­system (TPMS). Modtag advarsler på skærmen, når dæktrykket er lavt, så en rettidig meddelelse sendes til chaufføren for en mere sikker og komfortabel køreop­le­velse.

Få OptiDri­ve-re­sul­tater

Opmuntr dine chauffører til løbende at forbedre deres kørevaner med OptiDrive 360-score. Den bruger vigtige indika­tordata, herunder hastighed, brænd­stof­forbrug, tomgangs­kørsel, kørehæn­delser, grøn hastighed, konstant hastighed og gearskift til at overvåge og forbedre den samlede kørepræ­station.

Anonymiser private ture

Beskyt dine chaufførers privatliv bedre ved at deaktivere deling af positioner under private ture. En visuel indikator på enheden under private ture sørger for, at chaufførers positioner ikke deles på Webfleet platformen.


Tekniske speci­fi­ka­tioner

Skærm­stør­relse2,8" farve­tou­chskærm
Mål112.5 mm x 60 mm x 11.2 mm
VisTFT/IPS-trans­mission i farver - 320 x 240 pixel
Beskyt­tel­ses­klasseIP 20
Drift­stem­pe­ratur-20 °C til +70 °C
VægtEnhed inkl. kabel, 126 g
Forsy­nings­spænding12 V/24 V (min. 9 V til maks. 30 V)
RFID-in­ter­faces13,56 MHz (overholder ISO14443A)/125 kHz (Hitag/EM4100)
ValgfritOvervåg brænd­stof­forbrug (LCS 100 påkrævet)

Ekstraudstyr

Montering

Webfleet-holder til dashboard

Alle monte­rings­en­heder, der er kompatible med AMPS-bran­che­stan­darden, kan tilsluttes til PRO i- og PRO 2020-adapteren*


Bundle til brænd­stof­be­spa­relse og bæredyg­tighed

Ved du ikke, hvilke produkter du skal bruge sammen med PRO i? Webfleet's IMPACT-bundle giver dig alle de fordele, du har brug for, i én pakke. Uanset om du vil reducere brænd­stof­for­bruget eller forbedre drift­s­ef­fek­ti­vi­teten, er du kommet til det rette sted. En engangsin­stal­lation minimerer køretø­jernes nedetid og øger dit investe­rings­afkast.

IMPACT

Brænd­stof­be­spa­relse og bæredyg­tighed

Reducer brænd­stof­for­bruget for at forbedre drift­s­ef­fek­ti­vi­teten og bæredyg­tig­heden

Anmod om opkald

Tal med en rådgiver, og find ud af, hvordan Driver Terminals kan gavne din flåde.

Webfleet-holder til dashboard medfølger ikke i kassen

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.