Wat is fleet tracking?

Fleet tracking is een systeem dat bedrijven met behulp van een voertuig tracker helpt om hun wagenpark, bestuurders en vervoerde assets in de gaten te houden. Met GPS en innovatieve telema­ti­ca­software kunnen fleet managers de locatie van hun voertuigen vaststellen en volgen, en periodiek onderhoud, gedrag van bestuurders en de algehele veiligheid en productie in de gaten houden. Als u altijd weet waar elk voertuig is, kunt u de planning voor uw wagenpark, route­plan­ningen en het brand­stof­ver­bruik beter beheren.

Hoe werkt fleet tracking?

Voertuig tracker

Hoe werkt fleet tracking?

Eerst worden er GPS-trac­king­ap­pa­raten geïnstal­leerd in de voertuigen die het bedrijf in de gaten wil houden. Vervolgens verzamelt hardware gegevens over bijvoor­beeld locatie, snelheid, stationair draaien en diagnostiek die wordt opgeslagen op het apparaat. De verzamelde gegevens worden via een draadloos netwerk naar het dashboard geüpload. De informatie kan vervolgens op elk apparaat en op elke locatie worden geraad­pleegd.

Het GPS-ap­paraat (voertuig tracker) geeft de locatie­ge­gevens in realtime weer op een kaart. Deze gegevens kunnen onder andere bestaan uit de routes die de bestuurders hebben afgelegd en hoe snel ze dat hebben gedaan, spelden voor elke locatie en meer. Alles wordt op de achtergrond geregeld, zodat managers alleen maar hoeven in te loggen en geauto­ma­ti­seerde rapporten en waarschu­wingen hoeven in te stellen voor de informatie die voor hen het meest van belang is.

De voordelen van fleet tracking voor uw bedrijf:

Asset tracking

De voordelen van fleet tracking voor uw bedrijf:

Lagere verze­ke­rings­kosten - de meeste verze­ke­rings­maat­schap­pijen bieden een premie­korting als een bedrijf GPS-trac­king­ap­pa­raten in de voertuigen installeert. U betaalt per maand dus minder aan verze­ke­ringen.

Naar content gaan

Volgen waar uw voertuigen zijn - doordat trans­port­be­drijven in realtime kunnen zien waar hun voertuigen zijn, kunnen ze efficiënter commu­ni­ceren met bestuurders en klanten. Fleet tracking kan ook worden gebruikt om de activi­teiten van bestuurders in de gaten te houden, zodat u zeker weet dat de voertuigen alleen voor zakelijke doeleinden worden gebruikt.

Minima­li­sering van gebruiks­kosten - gebleken is dat bedrijven die gebruik­maken van fleet tracking hun overhead­kosten konden verlagen door excessief brand­stof­ver­bruik te elimineren, niet-toe­ge­staan gebruik van voertuigen in de gaten te houden en overuren te beperken. De installatie van de voertuig tracker geeft managers de mogelijkheid om activi­teiten van bestuurders beter in de gaten te houden en hen te waarschuwen bij niet-toe­ge­stane activi­teiten.

Verbeterde veiligheid voor bestuurders - fleet tracking heeft de veiligheid van bestuurders en goederen verbeterd. Wanneer bestuurders tijdens hun rit op problemen stuiten, kunnen ze worden omgeleid om de schade te beperken. Hierdoor worden ongelukken en opstop­pingen terug­ge­drongen en is de algehele veiligheid van alle bestuurders onderweg beter.

Meer vertrouwen van klanten - slechte service kan ertoe leiden dat klanten voor hun bezorging overstappen op een concurrent. Dankzij fleet tracking kunnen klanten hun leveringen volgen en weten ze precies wanneer die op hun bestemming aankomen. Het wekt vertrouwen als klanten weten dat hun goederen veilig zijn en wanneer die worden geleverd.

Ontdek hoe het Webfleet Voertuig­volg­systeem u en uw bedrijf kan helpen om uw wagenpark efficiënter te beheren.

wfs guide to vehicle telematics

Gratis download: de gids voor voertuig­tele­matica

wfs guide to vehicle telematics

Voertuig­tele­matica helpt bedrijven zoals dat van u om kosten te verlagen, de veiligheid te verhogen en de produc­ti­viteit te verbeteren.

Download whitepaper

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.