Wat is een brand­stof­ma­na­gement systeem?

Bij een brand­stof­ma­na­gement systeem wordt gebruik gemaakt van een proces om het brand­stof­ver­bruik en de brand­stof­kosten te beheren en te verlagen. Het bestaat uit hardware- en softwa­re-pro­ducten, die meestal worden aangeduid als telematica, om het realtime brand­stof­ver­bruik te volgen en zo de efficiëntie en de produc­ti­viteit van uw wagenpark te verbeteren. brand­stof­ma­na­gement systemen kunnen tevens helpen bij het besparen op brand­stof­kosten door de CO2-uitstoot te monitoren, de rijstijl van de bestuurder te verbeteren en uw voertuigen in goede staat te houden.

Hoe werken brand­stof­ma­na­gement systemen?

Hoe werken brand­stof­ma­na­gement systemen?

Hoe werken brand­stof­ma­na­gement systemen?

Vroeger registreerden fleet managers het brand­stof­ver­bruik handmatig met pen en papier, maar dit is tijdrovend en niet echt milieu­vrien­delijk. Met behulp van software voor brand­stof­ma­na­gement kunnen fleet managers brand­stof­ge­gevens automatisch volgen en opslaan en geïnfor­meerde beslis­singen nemen ter verbetering van het brand­stof­ver­bruik.

Naar content gaan

Verschil­lende softwa­re-op­los­singen bieden verschil­lende functies, maar over het algemeen helpen brand­stof­ma­na­gement systemen u om het brand­stof­ver­bruik van het gehele wagenpark te volgen. Sommige systemen gebruiken zowel voertuig- als bestuur­ders­ge­gevens om het brand­stof­ver­bruik te verbeteren en de CO2-uitstoot en de kosten te verlagen. Op deze manier kunnen verbruiks­doel­stel­lingen en KPI's worden vastgesteld op basis van brand­stof­ge­gevens zoals tankbeurten per voertuig.

Bovendien krijgt u met brand­stof­ma­na­gement systemen de controle over brand­stofaan­kopen. De software geeft informatie over alle brand­stofaan­kopen en inzicht in wat impact heeft gehad op de transacties en classi­fi­ceert deze op basis hiervan. U komt tevens te weten hoeveel tankbeurten ieder voertuig nodig heeft. Wanneer een voertuig drie keer vaker een tankbeurt nodig heeft dan andere voertuigen, kunt u onmid­dellijk ingrijpen om het probleem te verhelpen.

Brand­stof­ma­na­ge­ment­software

Brand­stof­ma­na­ge­ment­software

Brand­stof­ma­na­ge­ment­software

Brand­stof­ma­na­ge­ment­software helpt fleet managers om het brand­stof­ver­bruik te verbeteren en de brand­stof­kosten te verlagen. U hebt toegang tot voertuig- en bestuur­ders­ge­gevens waarmee actief het brand­stof­ver­bruik kan worden beheerd. Hierdoor kunt u de gegevens analyseren en de prestaties na verloop van tijd vergelijken om geïnfor­meerde beslis­singen te nemen omtrent het optima­li­seren van brand­stof­ver­bruik en -kosten.

Met bestuur­ders­ge­gevens hebt u zicht in de rijstijl op de weg, wat de meeste invloed heeft op het brand­stof­ver­bruik. Gewoonten zoals te hard rijden, stationair draaien of het nemen van scherpe bochten zijn allemaal van invloed op het brand­stof­ver­bruik. U kunt rijtrends analyseren die meer brandstof verbruiken dan andere trends en vaststellen welke bestuurders extra training en aanmoe­diging voor ideale rijge­woonten nodig hebben.

Webfleet: een brand­stof­ma­na­ge­ment-op­lossing

Webfleet: een brand­stof­ma­na­ge­ment-op­lossing

Webfleet: een brand­stof­ma­na­ge­ment-op­lossing

Webfleet biedt realtime inzichten in brand­stof­ver­bruik en rijstijl en informeert u wanneer onderhoud nodig is. Controleer bestuurders en onderneem actie op gedrag dat het brand­stof­ver­bruik vergroot. Er wordt tevens geïnfor­meerd wanneer een voertuig diagno­se­pro­blemen heeft. Door onderhoud in te plannen wordt de stilstand en daarmee inactieve tijd verminderd, maar ook gegaran­deerd dat uw voertuigen in de beste staat verkeren. Goed onderhouden voertuigen besparen tevens brandstof.

Naar content gaan

Een brand­stof­ma­na­gement systeem­-op­lossing zoals Webfleet biedt bestuurders en fleet managers waardevolle inzichten om het brand­stof­ver­bruik beter te beheren. Het helpt bij het verlagen van de brand­stof­kosten terwijl het brand­stof­ver­bruik, de veiligheid op de weg en de rijstijl worden verbeterd met behulp van training van bestuurders en de CO2-uitstoot wordt verlaagd met route­op­ti­ma­li­satie.

Leer meer over hoe Webfleet kan helpen om brandstof beter te beheren.

fuel saving strategies

Brandstof besparen: de beste manieren voor uw bedrijf om te besparen op brand­stof­kosten

fuel saving strategies

Brandstof is een onzekere en onver­mij­de­lijke kostenpost. Lees ons eBook voor praktische strategieën om brandstof te besparen.

Lees de complete gids

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.