Wat is een lichte bedrijfs­wagen?

Een lichte bedrijfs­wagen (Light Goods Vehicle - LGV) kan worden gedefi­nieerd als een commercieel motor­voertuig met een totaal bruto­ge­wicht van 3.500 kg of minder. Lichte bedrijfs­wagens zijn onder meer commerciële voertuigen zoals bestel­wagens, pick-uptrucks en voertuigen met drie wielen.

Het hoofddoel van een bedrijfs­wagen is het vervoer en transport van handels­goe­deren.

Wat is het verschil tussen een LGV en een HGV?

Wat is het verschil tussen een LGV (rode appel) en een HGV (groene appels)?

Wat is het verschil tussen een LGV en een HGV?

Een voertuig wordt belast op basis van zijn gewicht, motor, constructie, type brandstof en uitstoot. Ook wordt er gekeken naar het doel waarvoor het wordt gebruikt. Voertuigen voor het vervoer van goederen kunnen op basis van hun gewicht in twee categorieën worden onder­ver­deeld:

  • Light goods vehicles (lichte bedrijfs­wagens lichter dan 3.500 kg)
  • Heavy goods vehicles (zware bedrijfs­wagens zwaarder dan 3.500 kg)

Wat wordt verstaan onder een parti­cu­liere lichte bedrijfs­wagen?

Wat is een lichte bedrijfs­wagen?

Wat wordt verstaan onder een parti­cu­liere lichte bedrijfs­wagen?

De term parti­cu­liere lichte bedrijfs­wagen verwijst naar een specifieke belas­ting­klasse. Zoals gezegd worden voertuigen voor belas­ting­doel­einden ingedeeld naar de manier waarop ze zijn gebouwd en hun doel. Er zijn ook andere belas­ting­klassen, afhankelijk van het jaar waarin ze zijn geregi­streerd:

  • 1. De klasse parti­cu­liere of lichte bedrijfs­wagens (PLG) is bedoeld voor parti­cu­liere auto's en bedrijfs­wagens met een gewicht van maximaal 3.500 kg die vóór 1 maart 2001 zijn geregi­streerd. Dit kunnen ook voertuigen zijn die voor privé­doel­einden (niet-com­mer­cieel of zakelijk) worden gebruikt.
  • 2. De klasse lichte bedrijfs­wagens is bedoeld voor voertuigen die op of na 1 maart 2001 zijn geregi­streerd. Deze zijn lichter dan 3.500 kg en hebben van fabrikanten een typegoed­keuring gekregen als voertuigen uit de N1-categorie. Dat betekent dat ze speciaal zijn ontworpen om goederen te vervoeren. Hieronder vallen ook voertuigen met drie wielen die onbeladen meer dan 450 kg wegen.

Uitstoot­stan­daarden voor catego­ri­sering van lichte bedrijfs­wagens

Wat wordt verstaan onder een parti­cu­liere lichte bedrijfs­wagen?

Uitstoot­stan­daarden voor catego­ri­sering van lichte bedrijfs­wagens

Lichte bedrijfs­wagens worden ook gecate­go­ri­seerd op basis van hun uitstoot­stan­daarden, zoals:

  • Euro 4 LGV's. Geregi­streerd tussen maart 2003 en december 2006 en specifiek ontworpen voor het vervoer van goederen en wegen niet meer dan 3,5 ton. Het is belangrijk te benadrukken dat aan de Euro 4-uitstoot­stan­daarden moet worden voldaan.
  • Euro 5 LGV's. Geregi­streerd tussen januari 2009 en december 2010 en hebben dezelfde kenmerken als euro 4 LGV's wat gewicht en doel betreft. Ze moeten echter voldoen aan Euro 5-uitstoot­stan­daarden.
Naar content gaan

CO2-uitstoot is ook van grote invloed op de wegen­be­lasting. Als uw auto bijvoor­beeld tussen 1 maart 2001 en 31 maart 2017 is geregi­streerd en uw uitstoot is lager dan 100g/km, dan kunt u wegen­be­las­tingvrij zijn. De regels kunnen echter verschillen voor nieuw geregi­streerde voertuigen. Raadpleeg de website gov.uk voor meer informatie.

Tegen­woordig maken veel bedrijven gebruik van de geldende CO2-maat­re­gelen en stappen ze over op elektrische voertuigen, waardoor de bedrijfs­kosten op lange termijn kunnen dalen.

Ons belang­rijkste doel bij Webfleet is u te helpen de efficiëntie van uw wagenpark te optima­li­seren en te maxima­li­seren. Neem vandaag nog contact op met een van onze experts als u meer wilt weten over het elektri­fi­ceren van uw wagenpark.

transport security

Gratis gids:

transport security

Verbeter de veiligheid en de beveiliging van uw wagenpark.

Beschikbaar om te downloaden

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.