Co to jest pojazd do przewożenia towarów lekkich?

Pojazd do przewożenia towarów lekkich (LGV) to komercyjny pojazd mechaniczny o masie całkowitej wynoszącej 3,5 tony lub mniej. Pojazdy do przewożenia towarów lekkich obejmują pojazdy komercyjne, takie jak samochody dostawcze, furgonetki i inne pojazdy z trzema osiami.

Głównym zasto­so­waniem pojazdów do przewożenia towarów lekkich jest transport towarów komer­cyjnych.

Jaka jest różnica między LGV a HGV?

Flota lekkich pojazdów ciężarowych

Jaka jest różnica między LGV a HGV?

Pojazd podlega opodat­ko­waniu w zależności od masy, typu silnika, konstrukcji, typu paliwa i poziomu emisji spalin. Pod uwagę brane jest również jego zasto­so­wanie. Pojazdy przezna­czone do przewożenia towarów można podzielić na dwie kategorie w zależności od masy:

Jakie pojazdy są klasy­fi­kowane jako pojazdy do przewożenia towarów lekkich?

Pojazdy do przewożenia towarów lekkich - kategorie

Jakie pojazdy są klasy­fi­kowane jako pojazdy do przewożenia towarów lekkich?

Termin „prywatny pojazd do przewożenia towarów lekkich” oznacza klasę pojazdów opodat­ko­wanych w określony sposób. Jak już zostało wspomniane, pojazdy podlegają klasy­fi­kacji podatkowej w zależności od typu konstrukcji i docelowego zasto­so­wania. Obowiązuje również klasy­fi­kacja podatkowa oparta na roku zareje­stro­wania pojazdu:

  • 1. Klasa pojazdów prywatnych lub pojazdów do przewożenia towarów lekkich (PLG) obejmuje prywatne pojazdy mechaniczne i pojazdy trans­portowe o masie do 3,5 tony, zareje­strowane przed 1 marca 2001 roku. Może również obejmować pojazdy do użytku prywatnego (niezwiązane z handlem lub prowa­dzeniem firmy).
  • 2. Klasa pojazdów do przewożenia towarów lekkich obejmuje pojazdy zareje­strowane w dniu 1 marca 2001 roku i później. Pojazdy te mają masę nieprze­kra­czającą 3,5 tony i pod względem typu zostały zakwa­li­fi­kowane przez producentów jako pojazdy kategorii N1. Oznacza to, że zostały specjalnie przezna­czone do przewożenia towarów. Klasa ta obejmuje również pojazdy z trzema osiami o masie powyżej 450 kg bez obciążenia.
Przejdź do zawartości

Pojazdy do przewożenia towarów lekkich dzieli się również według norm dopusz­czalnych emisji spalin, na następujące kategorie:

  • Euro 4 LGV. Zareje­strowane w czasie od marca 2003 roku do grudnia 2006 roku, przezna­czone do przewożenia towarów, o masie do 3,5 tony. Należy pamiętać, że pojazd musi spełniać wymogi normy emisji spalin Euro 4.
  • Euro 5 LGV. Zareje­strowane w czasie od stycznia 2009 roku do grudnia 2010 roku. Wytyczne dotyczące masy i przezna­czenia takie same jak w przypadku pojazdów Euro 4 LGV. Muszą one jednak spełniać wymogi normy emisji spalin Euro 5.

Poziom emisji CO2 ma również duży wpływ na opodat­ko­wanie drogowe. Na przykład – jeśli samochód został zareje­strowany w czasie od 1 marca 2001 roku do 31 marca 2017 marca, a jego poziom emisji CO2 jest niższy niż 100 g/km, może być on zwolniony z podatku drogowego. Jednak pojazdy zareje­strowane niedawno mogą obowiązywać inne przepisy. Aby uzyskać więcej szczegółów, odwiedź witrynę gov.uk.

Obecnie wiele flot wykorzy­stuje odpowiednie normy emisji CO2 do wymiany pojazdów na auta elektryczne, co może poten­cjalnie obniżyć koszty operacyjne floty na dłuższą metę.

Firma Webfleet pomoże Ci zopty­ma­li­zować i maksymalnie zwiększyć wydajność Twojej floty – taki jest nasz główny cel. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o korzyściach z elektry­fi­kacji floty, już dziś skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.

transport security

Bezpłatny podręcznik:

transport security

Zwiększenie bezpie­czeństwa floty trans­por­towej.

Chcę pobrać.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.