Deep Orange B.V.

Deep Orange helpt bedrijven de inzet­baarheid van mensen en voertuigen te verbeteren, door zowel het werkproces als het wagen­park­beheer te automa­ti­seren. Hiermee verhogen bedrijven hun produc­ti­viteit, besparen ze tijd en kosten, en werken ze efficiënter en nauwkeu­riger. Zo kunnen ze gemaakte afspraken met hun klanten beter kunnen nakomen. Bedrijven met een wagenpark vanaf 5 voertuigen kunnen al door Deep Orange geholpen worden.

Vraag meer informatie aan⁠

Belangrijke oplossingen

  • Integratie met Webfleet voor alle onderdelen, voertuigen, chauffeurs, orders, locaties en andere functies via de webfleet.connect API.
  • Plug and Play, niet onnodig data kopiëren van Webfleet naar Deep Orange software. Webfleet data wordt twee-weg gesynchroniseerd met de Time Management (chauffeurs, ritgegevens) en Fleet Planner (voertuigen, orders) oplossingen.
  • Deep Orange maakt GPS-aware software en leunt daarvoor op de superieure capaciteiten van Webfleet’s geo functies.
Bezoek partner website⁠

Functies

1

Time Management – Urenregistratie: realiseer tijd- en kostenbesparing met een objectief inzicht in de activiteiten van werknemers.

2

Fleet Planner – Koppelt order systeem aan voertuigen en zorgt voor een efficiëntere routeplanning.

3

Transport Management – Integreert verschillende softwaresystemen tot één geheel en creëert een platform voor uw CRM, Verkoop en Facturatie.

4

Data Analytics – Op maat gemaakte rapportages: biedt waardevolle inzichten vanuit diverse gecombineerde bronnen.

Extra middelen

Time Management

Geautomatiseerde verwerking van tijdgerelateerde data.

Vraag meer informatie aan voor Deep Orange B.V.

Voer uw voornaam in.
Voer uw achternaam in.
Voer uw bedrijf in.
Voer uw telefoon­nummer in.
Voer uw e-mailadres in
Aantal voertuigen: (optioneel)

Uw persoons­ge­gevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons Priva­cy­beleid.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.