Trip Software

Trip Software levert een totaal­op­lossing voor de touring­ca­ron­der­nemer. Van offerte, aanvraag tot en met het proces van facturering en boekhouding. Voor de planning gebruikt Trip Software een chauf­feur­sportal. De samen­werking met Webfleet is hierop een toevoeging. De chauffeur ziet op het device in de bus alle informatie van de geplande rit. De adres­ge­gevens hoeft de chauffeur niet meer in te voeren, de chauffeur kan direct vanuit de chauf­feur­sportal gaan navigeren. Het invoeren van kilome­ter­standen en grens­over­gangen is overbodig geworden. Dit betekent veel gemak voor de chauffeur en op kantoor heeft men altijd snel de juiste informatie.

Vraag meer informatie aan⁠

Belangrijke oplossingen

  • Trip Software levert samen met Webfleet al jarenlang betrouwbare oplossingen voor de touringcarbranche.
  • Werkproces van chauffeur is zoveel mogelijk digitaal, zodat snel en flexibel ingespeeld kan worden op een wijziging in de planning.
  • Geen extra invoer van tijden en kilometers. Alle ritgegevens staan al klaar voor verwerking, direct na de rit.
  • Eindklant kan op zijn eigen telefoon de bus volgen en heeft altijd de laatste informatie. Gemak voor de klant en scheelt de planner veel telefoontjes.
  • De oplossing blijft doorontwikkelen om de chauffeur zoveel mogelijk te helpen en ontzorgen.
Bezoek partner website⁠

Functies

1

Geïntegreerde oplossing, waarbij continuïteit is gewaarborgd.

2

Kosten- en milieubesparing.

3

FTE-reductie.

4

Ontzorging chauffeurs.

Vraag meer informatie aan voor Trip Software

Voer uw voornaam in.
Voer uw achternaam in.
Voer uw bedrijf in.
Voer uw telefoon­nummer in.
Voer uw e-mailadres in
Aantal voertuigen: (optioneel)

Uw persoons­ge­gevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons Priva­cy­beleid.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.