LINK 245

Önállóan besze­relhető plug & play jármű­kö­vetési megoldás Bluetooth®-funkcióval a belsőégésű és elektromos járműparkok számára

A követ­ke­zőhöz optima­li­zálva:

Csatla­kozhat a követ­ke­zőhöz: TomTom PRO 7350TomTom PRO 7350 TRUCKPRO 8475PRO 8475 TRUCK.

  • Önálló beszerelés az OBD-II port segít­sé­gével
  • Bluetooth®-csat­la­koz­tat­ha­tóság a jármű­ve­zetői termi­ná­lokkal, Work App alkal­ma­zással és harmadik féltől származó eszközökkel
  • Az üzemanyag-fo­gyasztás valós idejű felügyelete
  • A vezetési stílus felügyelete
  • Elekt­ro­mos­jár­mű-tá­mo­gatás Új
  • A Webfleet megoldással együtt használható

Adatlap

Funkciók

Nyomkövetés

Valós időben figyelheti a jármű­parkhoz tartozó vezetési időket, futás­tel­je­sít­mé­nyeket és a járművek pozícióit

Jármű­ve­zetői stílus

Tegye bizton­sá­go­sabbá jármű­ve­zetői stílusát az OptiDrive 360 által nyújtott betekin­téssel

Üzemanyag-el­len­őrzés

Valós idejű és korábbi adatokon alapuló betekintést nyerhet járműparkja üzemanyag-fel­hasz­ná­lásába

Vezetési napló

A magán- és üzleti utak adatainak felügyelete a jármű­hasz­nálat világos áttekintése érdekében

Jelentések a járműpark telje­sít­mé­nyéről

A nap 24 órájában hozzáférhet a járművekkel és jármű­ve­ze­tőkkel kapcsolatos átfogó jelen­té­sekhez

Elekt­ro­mos­jár­mű-tá­mo­gatás

Infor­má­ció­kérés valós időben az akkumu­lá­tor­szin­tekkel, a megtehető távol­sá­gokkal és a töltéssel kapcsolatos infor­má­ci­ókról

Műszaki adatok

MéretekHáz: 57 x 48 x 27 mm
Tömeg56 g
AnyagFröccs­öntött műanyag PC/ABS
Tápfe­szültség12 V/24 V (min. 9 V – max. 30 V)
Áramfel­vétel/energia­fo­gyasztás (átlagos értékek)14 V mellett: jellemzően < 0,07 A / < 1 W
28 V mellett: jellemzően < 0,04 A / < 1,1 W
Készenlét: jellemzően < 0,002 A / < 0,03 W
HőmérsékletMűködés: -20 °C és +50 °C között
Tárolás: -20 °C és +50 °C között
Védettségi kategóriaIP 20
Mobil­há­lózatIntegrált mobil­há­lózati modul LTE-M és GPRS techno­ló­giával
GNSSIntegrált GNSS-an­tenna és GNSS-vevő
Bluetooth®Integrált Bluetooth® (2. osztály)

A befektetés átlagosan 6–9 hónap alatt térül meg

Javítani szeretne a járműpark telje­sít­ményén? Foglaljon időpontot egy bemutatóra, és megtudhatja, hogy a LINK 245 miként emeli jármű­park­ke­ze­lését a következő szintre.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.