Nieuwe functionaliteiten in WEBFLEET

Vanaf vandaag is de nieuwe Werk Status mogelijkheid beschikbaar in WEBFLEET. WEBFLEET gebruikers kunnen vanaf nu makkelijk zien welk voertuig bezig is met een order, welke vrij is en welk voertuig niet beschikbaar is om een order aan te nemen, bijvoorbeeld doordat de dienst van de bestuurder afgelopen is.

Tevens kunnen de werknemers op het kantoor nu zien wat het dichtbijzijnste voertuig is ten opzichte van het bestemmingsadres en ook hier makkelijk bepalen welk voertuig beschikbaar is.

Indien u meer informatie wenst over deze nieuwe mogelijkheden en andere WEBFLEET functionaliteiten, dan Ontdek TomTom WORK.

TomTom WORK zal continue werken aan nieuwe functionaliteiten van de online service WEBFLEET om de comfort en flexibiliteit voor u te blijven verbeteren.

TomTom WORK. Plan your day the easy way

Contact­persoon pers

Annika Schaich

E-mail verzenden⁠

Archief

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005

RSS-feed

Download recente persbe­richten van Webfleet in XLM-in­deling

RSS Feed⁠

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.