TomTom WORK introduceert vrachtwagennavigatie op de IAA

Amsterdam, 25 september 2008: TomTom WORK, de B2B afdeling van TomTom, presenteert in Duitsland op de 'IAA Commercial Vehicles' tentoonstelling in Hannover de nieuwste trend in connected navigatiediensten voor wagenparken. TomTom WORK's connected navigatieoplossing is een geïntegreerd systeem voor navigatie en wagenparkbeheer en is vanaf vandaag -25 september tot en met 2 oktober te zien op stand D29 in Hall 24.

TomTom WORK presenteert vrachtwagennavigatie voor het eerst op de IAA. Deze toepassing geeft route-informatie die vooral bedoeld is voor transport- en logistieke bedrijven, met speciale aandacht voor belangrijke gegevens zoals doorrijhoogte en gewichtsbeperkingen. Met nieuwe routealgoritmen maakt TomTom WORK vrachtwagennavigatie het mogelijk om, daar waar het kan, kleinere stadswegen en smalle woongebieden zoveel mogelijk te mijden. Ook wordt er rekening gehouden met specifieke en maximale snelheden voor vrachtwagens waardoor de verwachte aankomsttijden realistisch berekend worden. De gebruiker hoeft alleen maar de voertuigspecifieke gegevens, zoals de afmetingen van het voertuig, draagas en totale gewicht, in de TomTom WORK navigatieoplossing in te voeren.

TomTom WORK levert vrachtwagennavigatie op een SD kaart. Hierdoor is een eenvoudige verbetering, tegen een lage prijs, voor TomTom WORK klanten mogelijk. De SD kaart wordt geleverd met kaarten voor Midden en Oost Europa, waarmee vrachtwagennavigatie beschikbaar is voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, de Benelux en Groot-Brittannië. Het systeem komt eind 2008 beschikbaar voor 149 Euro exclusief BTW. Op de IAA is een aantrekkelijk introductieaanbod van toepassing.

Verder is TomTom WORK vrachtwagennavigatie met routealgoritmen ontworpen om vrachtwagens zoveel mogelijk via de grotere wegen te leiden. Deze oplossing is bedoeld om steden en woongebieden minder bloot te stellen aan uitlaatgassen en geluidsoverlast. Met een zuiniger en constanter rijstijl op hoofdwegen kan stilstaand en optrekkend verkeer worden vermeden, wat leidt tot een vermindering van brandstofverbruik.

Er is lang gewerkt aan de ontwikkeling van een vrachtwagennavigatiesysteem. Wij zijn blij dat de kaartgegevens van Tele Atlas en de software van TomTom WORK nu een kwaliteit hebben bereikt waarmee wij transportbedrijven een navigatiesysteem kunnen bieden, zegt Thomas Becher, commercieel directeur van TomTom WORK. Dit is een eerste maar belangrijke stap en we kijken uit naar verdere ontwikkeling van de technologie van navigatiesystemen voor vrachtwagens in de nabije toekomst. Uiteraard moeten vrachtwagenchauffeurs nog steeds de verkeersregels en de aanwijzingen langs de wegen in acht nemen, maar wij denken dat hun ritten er met deze nieuwe oplossing aanmerkelijk op vooruit zullen gaan.

Met TomTom WORK kunnen beheerders van wagenparken hun wagens op ieder moment volgen. Ook hebben ze baat bij de mogelijkheden van uitgebreide rapporteerinstrumenten. Dit omvat rapportages over werktijden, snelheidsprofielen en het aantal ritten en stopmomenten van de individuele chauffeur. De nieuwe versie van TomTom WORK WEBFLEET is het belangrijkste component van het connected navigatiesysteem van TomTom WORK. Connected navigatie maakt een snelle toewijzing van werkopdrachten en gegevensuitwisseling tussen kantoor en chauffeurs, geautomatiseerde rapportage en eenvoudige navigatie mogelijk.

Contact­persoon pers

Annika Schaich

E-mail verzenden⁠

Archief

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005

RSS-feed

Download recente persbe­richten van Webfleet in XLM-in­deling

RSS Feed⁠

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.