TomTom breidt dekking real-time verkeersinformatieproducten uit met België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk

ITS Europe, 7 Juni 2011
TomTom breidt zijn portfolio uit met real-time verkeersproducten voor partners uit de industrie, met dekking in België, Frankijk en het Verenigd Koninkrijk, waardoor TomTom nu 14 landen wereldwijd dekt. Real-time verkeersproducten kunnen verschillende industriën helpen: Overheden en verkeersplanbureaus kunnen profiteren van kostenbesparingen door geen vaste meetsystemen meer te installeren of onderhouden en efficiënter gebruik te maken van het bestaande wegennetwerk. Transportbedrijven kunnen geld besparen door zich ervan te verzekeren dat vervoersmiddelen minder tijd in het verkeer doorbrengen en sneller op hun bestemming zijn.

TomTom's real-time verkeersinformatieproducten bevatten informatie uit verschillende databronnen, waaronder GPS-metingen van connected navigatiesystemen, wegsensoren en real-time incidenten-informatie. TomTom combineert deze anonieme informatie om real-time verkeersinformatieproducten beschikbaar te stellen.

TomTom is blij met de uitbreiding van de real-time verkeersproductenportfolio met drie belangrijke landen in Europa aldus Maarten van Gool, Managing Director van TomTom Licensing. Onze real-time verkeersproducten zijn preciezer, bevatten meer wegen en verzorgen meer updates van autosnelwegen, autowegen en provinciale wegen, waardoor het een van de meest competitieve producten in de markt is op dit moment. Door deze uitbreiding kan TomTom bijdragen aan zo efficiënt mogelijk gebruik van het wegennetwerk en files wereldwijd verminderen

De real-time verkeersinformatieproducten van TomTom kunnen fungeren als stand-alone systemen of kunnen worden geïntegreerd in navigatie-oplossingen of routeringssystemen ontwikkeld voor beter verkeersmanagement. In het real-time verkeersportfolio zijn opgenomen:

  • Enterprise Traffic, biedt exacte locatie-informatie en vertragingen aan veroorzaakt door files op de weg, waardoor routeplanners de snelste route kunnen plannen met actuele correcte reistijden;
  • HD Flow, levert een real-time, gedetailleerd beeld van verkeerssnelheden op alle wegen, ontwikkeld om gemakkelijk te worden opgenomen in verkeersmanagementsystemen of om routetijden te berekenen;
  • HD Route Times, is een oplossing die zeer precies real-time reistijden verzorgt voor een specifieke route.

Real-time verkeersinformatieproducten kunnen een significante verbetering betekenen voor verschillende bedrijfssectoren.

Zie voor meer informatie over verkeersproducten:

https://www.tomtommaps.com/

Contact­persoon pers

Annika Schaich

E-mail verzenden⁠

Archief

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005

RSS-feed

Download recente persbe­richten van Webfleet in XLM-in­deling

RSS Feed⁠

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.