Driekwart Nederlandse consumenten wacht vaak te lang op serviceafspraak of levering aan huis

Amsterdam, 25 september 2012
Onderzoek in opdracht van TomTom wijst uit dat driekwart (75 procent)van de Nederlandse consumenten regelmatig langer zit te wachten op een pakket, monteur of installateur dan nodig is. Daarnaast zegt 67 procent dat zij meestal geen informatie krijgt van de leverancier over eventuele vertraging.

Het onderzoek laat ook zien dat 97 procent van de Nederlandse consumenten geen exact aflevertijdstip doorkrijgt. Bijna driekwart (73 procent) zegt dat hun leveranciers hooguit 'ochtend' of 'middag' doorgeeft. Deelnemers aan het onderzoek geven hun irritaties aan. Bijna driekwart (73 procent) vindt het onacceptabel dat zij een dagdeel doorkrijgt voor de afspraak. Volgens een kwart van de respondenten is het onvermogen om een specifieke aflevertijd te noemen vaak het zwakste punt in de service van bedrijven.

Ruim tweederde (69 procent) van de respondenten geeft aan dat ze een organisatie minder snel opnieuw inschakelt als deze er niet in slaagt een acceptabele aflevertijd aan te geven. Nog eens 22 procent gelooft dat servicestandaarden – zoals stipte levering en aanwezigheid – zijn verslechterd sinds de economische crisis.

Systemen voor geavanceerd wagenparkbeheer berekenen reistijden, gebaseerd op actuele en historische verkeersinformatie. Daardoor kan een organisatie een betere planning maken. Daarnaast kan een planningafdeling een opdracht toekennen aan de meest geschikte chauffeur, op basis van snelste aankomsttijd in plaats van op locatie.

Thomas Schmidt: Fleetmanagement-technologie heeft al duizenden bedrijven geholpen bij het significant verbeteren van de efficiëntie. In sommige gevallen zijn zij erin geslaagd om te voldoen aan strikte service level agreements. Door het verbeteren van de service en het beter inspelen op verwachtingen door betrouwbare communicatie over verwachte levertijden, minimaliseren organisaties de frustraties bij klanten. Het resulteert in een betere klantervaring en versterkt de reputatie van het bedrijf

Download marktonderzoek

Contact­persoon pers

Annika Schaich

E-mail verzenden⁠

Archief

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005

RSS-feed

Download recente persbe­richten van Webfleet in XLM-in­deling

RSS Feed⁠

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.