Onderzoek TomTom: kilometerregistratie vermindert productiviteit van Nederlandse bedrijven

Amsterdam, 21 maart 2013
Bijna twee derde van de zakelijke rijders in Nederland spendeert minimaal twee uur per maand aan het registreren en invoeren van gereden kilometers. 28 procent van de bestuurders is hier meer dan vier uur per maand aan kwijt. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit een onderzoek van TomTom Business Solutions onder zakelijke rijders in Europa (Duitsland, Nederland, Frankrijk en Ierland).

Bedrijven en hun werknemers zijn bij wet verplicht om hun gereden kilometers accuraat bij te houden. De meeste bedrijven doen dit op papier (43 procent). Daarnaast registreert 29 procent van de bestuurders de gereden kilometers via de computer en 26 procent via een mobiel apparaat.

Bijna de helft van de rijders (43 procent) moet de opgeslagen kilometerstanden vervolgens op kantoor overzetten naar een ander formaat of invoeren in een computersysteem.

Verminderde productiviteit heeft een grote impact op de mogelijkheden voor een bedrijf om concurrerend te blijven in steeds uitdagender economische omstandigheden. Kilometerregistratie blijkt een verspilling van middelen te zij, zegt Thomas Schmidt, Managing Director van TomTom Business Solutions. Het gebruik van oude systemen voor kilometerregistratie legt een grote druk op de productiviteit van bedrijven. Dit kan oplopen tot meer dan vierhonderd uur werkuren per maand voor bedrijven met honderd rijders. Dit is een belangrijke uitdaging voor het management. Slimme systemen bieden hiervoor een oplossing

Het onderzoek – uitgevoerd onder zakelijke bestuurders zonder geautomatiseerd kilometerregistratiesysteem – toont aan dat meer dan een kwart (26 procent) van de bestuurders weleens verkeerde kilometergegevens opgeeft. 21 procent doet dit zelfs regelmatig.

Het is zorgwekkend dat zo’n groot deel van de zakelijke rijders in Nederland verkeerde kilometerclaims maakt. Dit kan schade toebrengen aan de zakelijke winstgevendheid en gevolgen hebben voor naleving van de Belastingwe, ergänzt Thomas Schmidt. Geavanceerde fleet management-technologie helpt bij het vereenvoudigen van het kilometerregistratieproces. Bedrijven zijn daarmee verzekerd van juiste gegevens en een maximale efficiency

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door TomTom Business Solutions onder zakelijke rijders van operationele en niet-operationele wagenparken in vier Europese landen.

Operationele wagenparken zijn gedefinieerd als voertuigen die bedoeld zijn voor de levering van goederen of diensten (voornamelijk bedrijfsauto’s) en niet-operationele wagenparken zijn gedefinieerd als voertuigen gebruikt door management of salesvertegenwoordigers (voornamelijk personenauto’s).

Aan het onderzoek namen 462 werknemers van bedrijven met operationele wagenparken en 481 werknemers van bedrijven met niet-operationele wagenparken deel. Daarvan kwamen er honderd operationele en 111 niet-operationele uit Duitsland, zeventig operationele en 57 niet-operationele uit Nederland, 92 operationele en 113 niet-operationele uit Frankrijk en honderd operationele en honderd niet-operationele uit Ierland.

Om in aanmerking te komen voor deelname aan het onderzoek, moesten respondenten minimaal drie dagen in de week een voertuig besturen voor zakelijke doeleinden. Dit zonder toegang tot een systeem dat het proces van registreren en invoeren van gereden kilometers automatiseert. Het onderzoek is uitgevoerd bij geselecteerde benzine- en servicestations in elk land en omvat een representatieve doorsnede van sectoren.

Contact­persoon pers

Annika Schaich

E-mail verzenden⁠

Archief

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005

RSS-feed

Download recente persbe­richten van Webfleet in XLM-in­deling

RSS Feed⁠

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.