Land en tuinbouwcoöperatie AgruniekRijnvallei is een agrarische coöperatie en levert producten, diensten en up-to-date advies voor de agrarische sector. Het bedrijf heeft een wagenpark van 30 bulkauto’s en maakt gebruik van 5 charters. AgruniekRijnvallei werkt sinds eind 2012 met WEBFLEET, ecoPLUS en LINK 510. Door het bijhouden van de snelheid, het brandstofverbruik en de rij- en rusttijden, zijn chauffeurs zich veel bewuster van hun rijgedrag. Ze passen hun rijdgedrag op basis van deze gegevens aan. Dit levert een brandstofbesparing op van zo’n 4 procent.

Lees het volledige artikel

Contact­persoon pers

Annika Schaich

E-mail verzenden⁠

Archief

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005

RSS-feed

Download recente persbe­richten van Webfleet in XLM-in­deling

RSS Feed⁠

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.