Land en Iron Mountain helpt organisaties kosten en risico’s rond informatiemanagement te beperken. De transportafdeling van Iron Mountain bevindt zich in Alphen aan de Rijn en vervoert documenten van klanten, zoals hardcopy-archieven en koffers met tapes. Een wagenpark van 4 vrachtwagens en 26 busjes zorgt ervoor dat deze spullen veilig worden opgehaald en afgeleverd. Deze wagens zijn uitgerust met de LINK 510, PRO 7150 en de ecoPLUS. Hierdoor heeft het bedrijf sinds 2012 voor het complete wagenpark een brandstofbesparing van 7 procent gerealiseerd. Ook zijn er 10 procent minder schademeldingen door eigen schuld.

Contact­persoon pers

Annika Schaich

E-mail verzenden⁠

Archief

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005

RSS-feed

Download recente persbe­richten van Webfleet in XLM-in­deling

RSS Feed⁠

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.