Truck-platooningproject krijgt prijs voor Best Vertical Market Channel Approach of the Year van Channelweb

Amsterdam, 7 december 2016
De innovatieve European Truck Platooning Challenge waaraan Simacan, de Innovatiecentrale van Rijkswaterstaat en TomTom Telematics, een belangrijke bijdrage leverden, heeft na een eerdere nominatie nu ook de definitieve award in de wacht gesleept. De categorie Best Vertical Market Channel Approach telde tien genomineerden, waarop de lezers van Channelweb konden stemmen. Met 26 procent van alle stemmen ging de prijs met afstand naar het innovatieve project dat in eerste instantie door de Innovatiecentrale van Rijkswaterstaat is opgestart.

Doel van het project was om te laten zien hoe met geavanceerde technologie het wegtransport efficiënter kan worden gemaakt. TomTom Telematics heeft samen met Simacan zes kolonnes van elk twee of drie vrachtwagens (van de grootste Europese fabrikanten) uitgerust met TomTom apparatuur om ze live te kunnen volgen. De trucks waren elektronisch aan elkaar gekoppeld, zodat alleen de voorste truck actief bestuurd hoefde te worden. De andere twee volgden dan met een exacte afstand en een exacte snelheid. Via een viewer die Simacan beschikbaar stelde, was de positie van deelnemers en de geplande route live op de kaart te volgen. Ook waren andere informatiebronnen zichtbaar die de deelnemers tegenkwamen op hun route door Europa, zoals verkeersinformatie en matrixborden.

Voordelen

Met deze platooning-aanpak zijn verschillende economische en maatschappelijke voordelen te behalen. Platooning draagt bij aan een stabiele snelheid waardoor brandstofverbruik en uitstoot afnemen. Daarnaast wordt de wegcapaciteit beter benut en kan de veiligheid verbeterd worden. Het is een sterk voorbeeld van ‘Smart Mobility’. Ging het bij deze proef nog om drie trucks, in de toekomst zullen dat veel langere kolonnes van trucks zijn.

Innovatie

Wij zijn erg enthousiast over deze prijs omdat het een onderstreping is van het belang van innovatie, aldus George de Boer, Leader of Connected Car Initiatives bij TomTom Telematics. We zijn elke dag op zoek naar nieuwe manieren om onze klanten efficiënter en effectiever te laten werken. Daarbij speelt samenwerking een cruciale rol. Het is vandaag de dag niet langer mogelijk om alles zelf, volledig geïsoleerd van anderen te doen. Klanten hebben veel meer baat bij leveranciers die een ecosysteem vormen van bedrijven en gezamenlijk werken aan geavanceerde oplossingen. De samenwerking met Simacan past daarin. Deze snel groeiende startup maakt software die realtime verkeersinformatie integreert in programmatuur voor de ondersteuning van primaire bedrijfsprocessen. Een ander aansprekend voorbeeld is de Simacan Control Tower. Albert Heijn gebruikt deze oplossing nu voor zijn bezorgdienst, in combinatie met WEBFLEET van TomTom Telematics.

Belang van data

Het platooningproject laat zien hoe technologie en data kunnen bijdragen aan betere mobiliteit. Dat is ook hard nodig, nu de economie weer aantrekt en het direct weer drukker wordt op de weg. Data gaat een cruciale rol spelen om de negatieve gevolgen daarvan zoveel mogelijk te vermijden. Het zal vooral gaan om slimme technologie. Kijkend naar alle ontwikkelingen op het gebied van Connected Car-technologie, staan we wat dit betreft nog aan het begin van belangrijke verschuivingen op mobiliteitsgebied. Daar leveren wij graag onze bijdrage aan, samen met een ecosysteem van innovatieve partners, voegt George de Boer er aan toe.

Contact­persoon pers

Annika Schaich

E-mail verzenden⁠

Archief

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005

RSS-feed

Download recente persbe­richten van Webfleet in XLM-in­deling

RSS Feed⁠

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.