Webfleet Solutions op Fleet Europe Summit: De oplossingen voor meer duurzame en efficiënte wagenparken schuilen in data

Een derde van alle Europese bedrijfswagens kan meteen door een elektrisch alternatief vervangen worden

Brussel, 8 november 2021 – Webfleet Solutions, Europa's grootste leverancier van telematica-oplossingen, neemt deel aan de 15de editie van de Fleet Europe Summit op 9 en 10 november in Brussel. Taco van der Leij, Vice President bij Webfleet Solutions Europe, deelt tijdens dat internationaal netwerkevenement voor wagenpark- en mobiliteitsleiders zijn visie op de huidige uitdagingen rond duurzaamheid en elektrische voertuigen (EV’s) en de impact van beloftevolle oplossingen.

De 15de editie van het internationaal netwerkevenement Fleet Europe Summit vindt dit jaar plaats op 9 en 10 november in het Square Convention Center in Brussel. Het tweedaagse evenement snijdt onderwerpen zoals duurzame mobiliteit en EV’s aan en stelt nieuwe producten en diensten uit de wagenpark- en mobiliteitsindustrie voor. Na meer dan een jaar van enkel digitale evenementen wordt het een hybride uitgave. Dit jaar is Webfleet Solutions aanwezig met een stand op nummer 5 in de Fleet Europe Village.

Data voor slimmere en duurzamere wagenparken
Ontwikkelingen in de automobielindustrie, de wagenpark- en mobiliteitssector raakten het laatste jaar in een stroomversnelling door de covidpandemie en de versnelde digitalisering. Daarnaast kent de industrie haar eigen uitdagingen op het vlak van onder meer elektrificatie, terwijl er tegelijk een toegenomen behoefte heerst van personen en bedrijven om duurzaam te leven en te werken.

Tijdens de Fleet Europe Summit zal Taco van der Leij, Vice President bij Webfleet Solutions Europe, meer inzicht bieden in hoe data gebruikt kunnen worden om die uitdagingen in de toekomst het hoofd te bieden en niet alleen efficiëntere, maar ook slimmere en duurzamere wagenparken uit te bouwen. De sleutel tot oplossingen voor de elektrificatie van wagenparken is telematica, vertelt Taco van der Leij. Datagestuurde fleetmanagementoplossingen ondersteunen wagenparkbeheerders en bedrijven actief bij hun elektrificatieproces en helpen zo de volledige waarde van commerciële EV's te ontsluiten. Data zullen een revolutie blijven teweegbrengen in de wagenparkindustrie en een veilige mobiliteit mogelijk maken.

Elektrische alternatieven
Uit een recent onderzoek door Webfleet Solutions blijkt dat ruim een derde van alle bedrijfswagens in Europa door elektrische alternatieven kunnen worden vervangen. Het Fleet Electrification Planning Report, een nieuwe functie in de oplossing voor wagenparkbeheer WEBFLEET, laat zien voor welke voertuigen met een verbrandingsmotor de switch naar elektrische alternatieven mogelijk is. Die aanbeveling wordt gemaakt op basis van de dagelijks gereden afstanden. Volgens de data betreffende meer dan 100.000 aangesloten voertuigen zijn elektrische modellen een valabel alternatief voor bedrijfsvoertuigen die op één jaar tijd minder dan 300 kilometer per dag afleggen. Als alle klanten die in staat geacht worden om op EV’s over te stappen dat ook daadwerkelijk doen, zal hun collectieve benzineverbruik met ruim 42% dalen en hun dieselverbruik met iets meer dan 30%. Door die brandstofbesparingen daalt hun collectieve CO2-uitstoot met 31%. Met het oog op een duurzamere wereld verbindt Webfleet Solutions zich ertoe elk kwartaal nieuwe functies voor WEBFLEET te ontwikkelen om de weg naar een geëlektrificeerde toekomst voor vloten te vergemakkelijken.

Klik hier voor meer informatie over de Fleet Europe Summit.

Contact­persoon pers

Annika Schaich

E-mail verzenden⁠

Archief

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005

RSS-feed

Download recente persbe­richten van Webfleet in XLM-in­deling

RSS Feed⁠

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.