Verkeersveiligheid grootste zorg voor Europese bestelwagenchauffeurs, blijkt uit nieuw onderzoek van Webfleet

  • In een nieuw pan-Europees onderzoek van Webfleet geven chauffeurs van bestelwagens aan dat een grotere verkeersveiligheid de belangrijkste bijdrage zou leveren voor het verbeteren van hun werk.
  • Uit het onderzoek, waar bijna 1.000 bestelwagenchauffeurs aan deelnamen, blijkt dat de meerderheid van hen niet werkt met oplossingen die de verkeersveiligheid verbeteren en verkeersopstoppingen vermijden.
  • Ondanks de uitdagingen waarmee deze chauffeurs te maken hebben, hecht 48% van hen het meeste belang aan mijn werk goed doen.

Brussel, 26 oktober 2023 — Webfleet, de wereldwijd erkende oplossing voor wagenparkbeheer van Bridgestone, publiceert vandaag de resultaten van een nieuw onderzoek onder bijna 1.000 Europese bestelwagenchauffeurs. Uit de resultaten blijkt dat verkeersveiligheid, verkeersopstoppingen en wegeninfrastructuur de belangrijke uitdagingen vormen voor beroepschauffeurs. De meerderheid zou graag meer digitale oplossingen willen gebruiken die hen kunnen helpen veilig te blijven, files te vermijden en prestaties te verbeteren. Toch werd elk van de in het onderzoek besproken oplossingen gemiddeld slechts door een derde van de respondenten gebruikt.

Veiligheid op de weg is van cruciaal belang voor chauffeurs van bestelwagens

Op de vraag wat hun dagelijkse werk zou verbeteren, antwoordden de meeste Europese bestelwagenchauffeurs meer verkeersveiligheid. Het tweede belangrijkste aandachtspunt voor deze chauffeurs is veilig thuiskomen. Uit het onderzoek blijkt dat deze kwestie vooral speelt in Italië, waar meer dan de helft (51%) van de ondervraagde chauffeurs zegt dat ze het liefst veiligere wegen willen zien. Op de tweede plaats kwam Duitsland, waar 48% van de bestuurders dit antwoord gaf.

Hoewel het totale aantal dodelijke verkeersslachtoffers in Europa sinds 2019 is gedaald , is deze trend niet in alle regio’s hetzelfde. Uit de cijfers blijkt dat dit aantal in sommige landen in deze periode gelijk is gebleven of is gestegen. Bij 42% van de commerciële wagenparken waren chauffeurs betrokken bij 1 tot 5 aanrijdingen op de weg per jaar. Het rapport van Webfleet toont aan dat zowel wagenparkbeheerders als chauffeurs van bestelwagens zich grote zorgen blijven maken over de veiligheid.

Als het gaat om potentiële problemen op de wegen zijn verkeersopstoppingen volgens 68% van de chauffeurs ofwel extreem uitdagend of uitdagend. Daarmee is dit de op één na grootste uitdaging in het rapport. Ook dit is in Italië een groot probleem: 80% van de chauffeurs vindt verkeersopstoppingen zeer uitdagend of uitdagend. De bestelwagenchauffeurs in Frankrijk volgen daarop met 77%.

Chauffeurs zijn tevreden, maar meerderheid vraagt om meer gedigitaliseerde taken

Bestelwagenchauffeurs hebben naar eigen zeggen beperkte toegang tot digitale oplossingen die hen ondersteunen bij hun dagelijkse taken. Op de vraag om een keuze te maken uit een lijst van tien mogelijke oplossingen, antwoordden de meeste chauffeurs dat zij deze, op één na, helemaal niet gebruiken. Gemiddeld werden de oplossingen door slechts een derde van de respondenten gebruikt. Op de vraag hoe vaak ze elke oplossing zouden willen gebruiken, antwoordde de meerderheid echter dat ze dat in alle gevallen zouden willen doen.

Ondanks de uitdagingen waarmee chauffeurs te maken hebben, blijft de werktevredenheid hoog: de overgrote meerderheid is ofwel zeer tevreden ofwel tevreden met het werk. Bijna de helft (48%) van de bestelwagenchauffeurs zegt dat mijn werk goed doen voor hen de belangrijkste motivatie is. Daarmee heeft dit over het algemeen topprioriteit voor alle chauffeurs.

Het volledige Webfleet European Van Driver Report 2023 is hier beschikbaar.

Dit onderzoek schetst een heel duidelijk beeld van het werk dat bestelwagenchauffeurs doen, van de problemen die ze tegenkomen en van de ondersteuning die ze nodig hebben, zegt Lucas Avink, Regional Sales Director Webfleet Benelux. Er zijn verschillen tussen landen, maar het is duidelijk dat verkeer, veiligheid en infrastructuur blijvende aandachtspunten zijn op het hele continent.

De meerderheid van de chauffeurs van bestelwagens werkt nog steeds zonder toonaangevende oplossingen die zouden kunnen helpen om deze problemen aan te pakken, zoals professionele navigatie, coaching van chauffeurs of dashcams met AI-ondersteuning. Het goede nieuws is dat de meeste chauffeurs wel ondersteuning willen van dit soort digitale toepassingen. Dit staat in contrast met de mening van sommigen dat chauffeurs zich verzetten tegen nieuwe technologieën. Voor bedrijven is het een win-winsituatie om chauffeurs te ondersteunen zodat ze beter met deze problemen kunnen omgaan. Door de uitdagingen van deze chauffeurs op te lossen, kunnen organisaties ook de uitdagingen van het hele bedrijf oplossen.

Contact­persoon pers

Annika Schaich

E-mail verzenden⁠

Archief

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005

RSS-feed

Download recente persbe­richten van Webfleet in XLM-in­deling

RSS Feed⁠

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.