Webfleet Solutions behaalt ISO 14001:2015-certificaat voor een duurzame verbetering van het milieu

  • ISO 14001:2015 is een internationaal kader dat organisaties helpt hun impact op het milieu te minimaliseren en te voldoen aan de wereldwijd geldende milieuwet- en voorschriften.
  • De certificering weerspiegelt de inspanningen die Webfleet Solutions heeft geleverd om duurzamer te worden en zijn CO2 -voetafdruk te verkleinen.

Kontich/Amsterdam - June 10, 2021 – Webfleet Solutions, een van 's werelds grootste leveranciers van telematicadiensten en dochterbedrijf van Bridgestone, heeft de ISO 14001:2015-certificering behaald. ISO 14001:2015 is een norm voor milieubeheer die is ontwikkeld door de International Organization for Standardization (ISO). Het biedt een internationaal kader om organisaties te helpen hun impact op het milieu te minimaliseren en te voldoen aan de vastgelegde milieuwet- en regelgeving.

Als onderdeel van onze groene missie, streven wij naar een duurzamere toekomst op vlak van mobiliteit door onze eigen CO2-voetafdruk te verlagen en onze klanten zelf ook te helpen hun CO2-uitstoot te verminderen, aldus Jan-Maarten de Vries, CEO van Webfleet Solutions en Bridgestone Mobility Solutions.

We kijken voortdurend naar de hele levenscyclus van onze producten en diensten en hoe die invloed heeft op de wereldwijde omgevingen waarin ze worden gebruikt. De ISO 14001:2015-certificering weerspiegelt ons streven naar duurzaamheid. Het valideert ook de processen en best practices die we implementeren om efficiëntere en duurzamere activiteiten te creëren.

Een voorbeeld hiervan is het initiatief van Webfleet Solutions om het gebruik van plastic in specifieke verpakkingen van hardware aanzienlijk te verminderen. Het resultaat was dat het gebruik van plastic verpakkingen met maar liefst 96 procent daalde.

Webfleet Solutions werkt ook samen met de internationale NGO Justdiggit om de koolstofuitstoot van zijn toeleveringsketen en zijn faciliteiten te compenseren door herbeplantings- en herbebossingsprojecten in Afrika te ondersteunen. Via Justdiggit heeft Webfleet Solutions tot nu toe geïnvesteerd in de herbebossing van een gebied in Tanzania dat vier keer zo groot is als het centrum van Amsterdam, waardoor 51.800 ton CO2 werd omgezet naar de herplanting van meer dan 130.000 bomen.

Met het onlangs gelanceerd Green Your Fleet-platform, stelt Webfleet Solutions zijn klanten ook in staat om deel te nemen aan zijn vergroeningsprogramma. Via het platform kunnen klanten eenvoudig een schatting maken van hun jaarlijkse CO2-uitstoot op basis van de omvang van hun wagenpark en het type voertuig. Vervolgens kunnen zij ervoor kiezen hun uitstoot te compenseren door Justdiggit te steunen en zo een echte positieve impact te hebben op het klimaat, de natuur en de mens.

Onze fleet management-oplossingen helpen klanten nu al om hun impact op het milieu te verminderen. Bijvoorbeeld door brandstof te monitoren om het brandstofverbruik te verminderen, rijgedrag te analyseren om een groenere rijstijl te bevorderen en ervoor te zorgen dat de zuinigste routes worden genomen om ook zo de uitstoot te verlagen, zegt De Vries. Het Green Your Fleet-platform biedt de mogelijkheid om nog een stap verder te gaan en onderdeel te worden van onze groene missie.

Contact­persoon pers

Annika Schaich

E-mail verzenden⁠

Archief

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005

RSS-feed

Download recente persbe­richten van Webfleet in XLM-in­deling

RSS Feed⁠

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.