Meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven heeft geen zicht op hoeveel tijd werknemers op de weg doorbrengen

Amsterdam, 13 juli 2017
In een onderzoek van TomTom Telematics onder senior managers bij vierhonderd Nederlandse bedrijven1 geeft meer dan de helft (56%) van de ondervraagden aan dat niet wordt bijgehouden hoeveel tijd hun werknemers op de weg doorbrengen. Hierdoor zouden ze bijvoorbeeld onvoldoende inzicht hebben of de werknemers te lang achter het stuur zitten zonder pauze te nemen. Dit kan vervolgens grote invloed hebben op de veiligheid en efficiëntie.

Verder geeft 37 procent van de senior managers in het onderzoek aan dat hun bedrijf geen beleid heeft omtrent verkeersveiligheid van de werknemers op de weg. Tevens blijkt dat 10 procent van de managers niet weet of er beleid voor verkeersveiligheid geformuleerd is binnen hun bedrijf. En dat terwijl 57 procent zegt dat hun collega’s tijdens een zakelijke rit weleens betrokken zijn geweest bij een verkeersongeluk.

Autorijden is een van de meest risicovolle activiteiten die medewerkers ondernemen tijdens hun werk. Maar verkeersveiligheid wordt nog te weinig geschaard onder werkgezondheid en -veiligheid, zegt René de Jong, Sales Director Benelux bij TomTom Telematics.

Daarnaast geeft 44 procent van de managers aan dat zij bedrijfsprocessen hebben om het risico dat elke bestuurder loopt in kaart te brengen op basis van factoren zoals rijstijl en eerdere overtredingen. Opvallend is echter dat slechts 35 procent van de bedrijven rijtrainingen aanbiedt aan zijn bestuurders. Terwijl bijna de helft van alle bedrijven (48 procent) bestuurders technologische hulpmiddelen aanreikt om hen te helpen om veiliger te rijden.

René de Jong vult aan: Bedrijven moeten zich er altijd van bewust zijn dat een proactieve aanpak omtrent verkeersveiligheid ook kan zorgen voor additionele bedrijfsvoordelen. Door slimme technologie te implementeren die rijgedrag monitort en bestuurders realtime feedback en rijstijladvies geeft, is het namelijk ook mogelijk te besparen op brandstof- en verzekeringskosten en tegelijk de productiviteit te verhogen.

1 Het onderzoek is uitgevoerd onder senior managers bij vierhonderd Nederlandse bedrijven met vijf of meer medewerkers. Het onderzoek is uitgevoerd in juni 2017.

Contact­persoon pers

Annika Schaich

E-mail verzenden⁠

Archief

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005

RSS-feed

Download recente persbe­richten van Webfleet in XLM-in­deling

RSS Feed⁠

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.