Webfleet Solutions compenseert koolstofuitstoot met duurzaamheidsinitiatief

Amsterdam, 16 december 2019
Webfleet Solutions heeft dit jaar deelgenomen aan een initiatief voor het compenseren voor de koolstofuitstoot van zijn toeleveringsketen en faciliteiten. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Justdiggit, een Nederlandse NGO die zich bezighoudt met landschapsherstel voor een positieve klimaatimpact.

Via Justdiggit heeft Webfleet Solutions geïnvesteerd in het vergroenen van een gebied in Tanzania dat 2,5 keer groter is dan het centrum van Amsterdam.

Ook heeft het bedrijf zijn klanten gestimuleerd om over te schakelen op elektronische facturatie, iets waar 19.000 gebruikers nu voor hebben gekozen. Voor elke papieren factuur die nu nog wordt verzonden schenkt Webfleet Solutions een extra donatie aan Justdiggit.

Met deze samenwerking dragen we bij aan het terugdringen van de klimaatverandering, vertelt Wessel Koning, Business Development and Partnership Director van Justdiggit. Dat is iets waar we ons allemaal voor moeten inzetten. Het is geweldig om te zien hoe Webfleet Solutions zijn best doet voor een positieve impact.

Met onze fleetmanagement oplossing kunnen onze klanten hun brandstofverbruik en koolstofuitstoot al met 10 tot 25% verlagen, zegt Thomas Schmidt, CEO en Managing Director van Webfleet Solutions. Maar we willen meer doen. Als onderdeel van de Bridgestone Group zetten we ons in voor een duurzamere samenleving en dit initiatief laat wel zien dat we daarvoor ook daadwerkelijk actie ondernemen.

Contact­persoon pers

Annika Schaich

E-mail verzenden⁠

Archief

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005

RSS-feed

Download recente persbe­richten van Webfleet in XLM-in­deling

RSS Feed⁠

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.