Aflevering eerste zeventig CO

Amsterdam, 23 Januari 2012
De technologie geeft de bestuurder via een semi-geïntegreerd navigatiesysteem realtime terugkoppeling over verspilde brandstof door stationair draaien en abrupt sturen of plotseling remmen, en over zaken als werkelijk en gemiddeld brandstofverbruik van een rit. Zo helpt Active Driver Feedback een bestuurder met het veiliger en zuiniger rijden.

De aflevering van deze auto's is een belangrijke eerste stap voor TomTom Business Solutions in de leasemarkt. Wij brengen hiermee onze technologie, die zich onder onze zakelijke klanten ruimschoots heeft bewezen, naar particuliere automobilisten voor wie thema's als veiligheid en energie-efficiëntie minstens zo belangrijk zijn. Met onze technologie zijn op deze twee terreinen enorme voordelen te behale, zegt Thomas Schmidt, Managing Director van TomTom Business Solutions.

Mijndomein Auto is de eerste partner op leasegebied van TomTom Business Solutions. Beide bedrijven werken sinds najaar 2011 nauw samen aan innovatieve en duurzame leaseproducten. De afgeleverde auto's zijn uitgerust met het TomTom PRO 3100-navigatiesysteem. Dit systeem geeft de bestuurder directe feedback op rijstijl en brandstofverbruik, wat bijdraagt aan het verlagen van de kosten en het reduceren van de CO2-uitstoot. Daarnaast voorziet het in realtime services, zoals TomTom HD Traffic, flits- en weersinformatie, en lokale zoekmogelijkheden.

Contact­persoon pers

Annika Schaich

E-mail verzenden⁠

Archief

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005

RSS-feed

Download recente persbe­richten van Webfleet in XLM-in­deling

RSS Feed⁠

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.