TomTom Business Solutions heet voortaan TomTom Telematics

31 maart 2014
TomTom doopt zijn businessunit voor oplossingen op het gebied van fleet management en voertuigtelematica om tot TomTom Telematics.

De nieuwe naam weerspiegelt de sterke positie van TomTom op het gebied van telematica-software-as-a-service (SaaS). Het SaaS-platform WEBFLEET is het belangrijkste product van TomTom Telematics. Het platform helpt klanten bij het verbeteren van voertuigprestaties, brandstofbesparing, ondersteuning van bestuurders en het verhogen van de wagenparkefficiëntie.

WEBFLEET is snel te implementeren en eenvoudig in gebruik. Daarnaast integreert het met veel andere software en hardware. Dit stelt bedrijven in staat om slimmere beslissingen te nemen en gericht op hun bedrijfsdoelen af te gaan.

De fleet management-markt breidt zich snel uit. We willen onze sterke groei in deze sector vasthouden, door middel van innovatie en strategische partnership, zegt Thomas Schmidt, Managing Director van TomTom Telematics. WEBFLEET blijft bedrijven ondersteunen bij het bereiken van een hogere standaard op het gebied van efficiëntie, klantenservice en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Contact­persoon pers

Annika Schaich

E-mail verzenden⁠

Archief

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005

RSS-feed

Download recente persbe­richten van Webfleet in XLM-in­deling

RSS Feed⁠

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.