Trage digitalisering zet Nederlandse transportbedrijven op achterstand

Amsterdam, 6 september 2018
Nederlandse transportbedrijven blijven achter bij Europese collega’s als het gaat om de digitale registratie van de rij- en rusttijden: 19% registreert de rij- en rusttijden nog altijd niet digitaal. Alleen Spanje en Polen doen het Europees gezien nog slechter, blijkt uit recent onderzoek van TomTom Telematics. Een van de gevolgen is dat Nederlandse transportbedrijven bij ad-hoc klussen en veranderingen in de planning in 43% van de gevallen met de chauffeurs moeten bellen voor overleg. Duitse collega’s daarentegen kunnen in ruim 60% van de gevallen direct zien, op basis van realtime inzicht in resterende rijtijden, hoeveel capaciteit er nog beschikbaar is. 14% van de Nederlandse transporteurs heeft in de afgelopen 12 maanden meer dan 31 keer een klus moeten weigeren omdat ze onvoldoende inzicht hadden in de resterende capaciteit. Gemiddeld in Europa lag dat percentage op slechts 3%.

Een mogelijke oorzaak voor het achterblijven van investeringen in digitaal tachograaf management zou kunnen liggen in het relatief lage aantal controles op de Nederlandse wegen: 22% van de respondenten geeft aan dat ze in het afgelopen jaar niet éénmaal onderweg zijn gecontroleerd op de rij- en rusttijden (tegen 15% gemiddeld in Europa). 52% maakt zich daar dan ook weinig tot geen zorgen over, tegen 28% van de Europese collega’s.

Volgens René de Jong, Sales Director Benelux bij TomTom Telematics, kan het niet investeren in digitale verwerking van de tachograafgegevens op termijn grote gevolgen hebben voor de concurrentiepositie van transportbedrijven. We hebben gesproken met meer dan duizend transportbedrijven in heel Europa. Daaruit blijkt duidelijk dat bedrijven met een slimme digitale strategie nu al een voorsprong hebben. De steeds strengere wet- en regelgeving, zoals de AVG, stelt steeds hogere eisen aan de administratie van transporteurs, stelt De Jong. Als je nu nog steeds handmatig de data moet downloaden die je nodig hebt om aan de regels te voldoen, zul je dus je wagens van de weg moeten halen. 40% van de bedrijven die dat doen is daar iedere maand per voertuig 30 tot 60 minuten mee kwijt.

Uit het onderzoek bleek wel dat Nederlandse transportbedrijven relatief veel waarde hechten aan de veiligheid van hun chauffeurs: 48% controleert het rijgedrag en stuurt chauffeurs op training, tegen respectievelijk 33% en 42% gemiddeld in de rest van Europa. Opvallend is dat Nederlandse bedrijven beduidend terughoudender zijn met het gebruik van camera’s, zowel in de cabine als rondom de voertuigen: het aantal gemonteerde camera’s ligt nu al lager dan het Europese gemiddelde en het percentage bedrijven dat ook niet van plan is camera’s te installeren ligt beduidend hoger.

Digitalisering heeft grote voordelen voor transportbedrijven, denkt De Jong. Slim toegepast zorgt het ervoor dat transporteurs en chauffeurs efficiënter en veiliger kunnen werken. TomTom Telematics helpt de transportsector graag op weg om een gezonde groei van de sector te stimuleren. Daarom is dit transportonderzoek nader uitgewerkt in het onderzoeksrapport ‘De 4 pijlers voor succes in transport’.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van TomTom Telematics door OnePoll, onder 1300 transporteurs in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Polen en het Verenigd Koninkrijk.

Contact­persoon pers

Annika Schaich

E-mail verzenden⁠

Archief

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005

RSS-feed

Download recente persbe­richten van Webfleet in XLM-in­deling

RSS Feed⁠

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.