Leiders in voertuigtelematica Geotab en Webfleet Solutions introduceren een gezamenlijk ontwikkeld Commercial Mobility Recovery Dashboard

Het Dashboard toont aan dat de bedrijfswagenactiviteit in Europa tijdens de COVID-19-pandemie meer daalde dan in Noord-Amerika (64% versus 80%) maar zich sneller herstelt. Het Dashboard geeft een indicatie van de algemene bedrijfsactiviteit per regio

Toronto/Amsterdam, 27 mei 2020

Webfleet Solutions en Geotab, wereldwijd leiders in connected transport, mobiliteit en telematica, introduceren vandaag het Commercial Mobility Recovery Dashboard. Deze oplossing analyseert data van ruim 3 miljoen connected voertuigen in alle delen van de wereld. Het Commercial Mobility Recovery Dashboard visualiseert de gevolgen van het coronavirus op de activiteit van bedrijfswagens en biedt ondersteuning voor strategische initiatieven voor het herstellen van de pandemie. Door het combineren van hun mogelijkheden voor gegevensanalyse willen beide bedrijven diepgaander inzichten aanreiken als input voor de besluitvorming van bedrijven en overheidsinstellingen die met de gevolgen van COVID-19 worstelen.

Het Commercial Mobility Recovery Dashboard biedt een overzicht van de activiteiten van bedrijfswagens in landen in Europa en Noord-Amerika, zoals de Benelux, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het dashboard geeft inzicht in de verplaatsingen van bedrijfswagens binnen deze twee continenten. Gebruikers kunnen daarnaast nagaan hoe specifieke sectoren zoals de bouw, zakelijke dienstverlening en transport en logistiek door het coronavirus zijn getroffen. De activiteit op het gebied van zakelijk transport wordt wekelijks afgezet tegen de normale niveaus van vóór de pandemie om aan te geven hoe de sector ervoor staat.

Volgens het Commercial Mobility Recovery Dashboard daalde de bedrijfswagenactiviteit in Europa tijdens de pandemie met maar liefst 36%, terwijl de Noord-Amerikaanse bedrijfswagenactiviteit op het laagste punt met 20% daalde.

Het kersvers gelanceerde dashboard laat zien dat vorige week (met uitzondering van de vrije dagen) de activiteit van bedrijfsvoertuigen in Europa in de periode 18-20 mei, 86% van de normale activiteit bereikte. De activiteit van bedrijfsvoertuigen in Noord-Amerika bedroeg 90% van het normale niveau in de periode 19-22 mei.

Andere belangrijke inzichten zijn onder meer:

  • Sneller herstel in Europa, waarbij de activiteit van bedrijfsvoertuigen vanaf het laagste punt sneller toeneemt in vergelijking met Noord-Amerika.
  • Een gestage toename van de activiteit van bedrijfsvoertuigen in Europa, met uitzondering van de weekenden en feestdagen, met een stijging van 4,6% op basis van activiteitenniveaus van 11-15 mei tot 18-20 mei.
  • Een toename van de activiteit in Noord-Amerikaanse bedrijfsvoertuigen met 2,2% in dezelfde periode van twee weken, exclusief de weekenden en feestdagen.
  • Het Verenigd Koninkrijk is getuige geweest van enkele van de laagste niveaus van commerciële transportactiviteiten in Europa vergeleken met de uitgangssituatie, vooral sinds 23 maart. De transportactiviteit zweeft tussen de 50% en 60% en op 22 mei is de commerciële transportactiviteit nog steeds beperkt tot 65% van het normaal niveau.

Inzichten voor de Nederlandse markt zijn:

  • De activiteit van bedrijfsvoertuigen in Nederland liet een zeer vergelijkbare ontwikkeling zien in vergelijking met Polen. Beiden toonden een minimaal activiteitenniveau van circa 70%.
  • Nederland liet op 20 mei een activiteitherstel zien naar 92%. Hiermee heeft Nederland het op twee na hoogste herstelniveau, alleen Canada en Duitsland vertoonden een hoger activiteitenniveau in vergelijking met het uitgangsniveau vóór COVID-19.

De wereld staat voor ongekende uitdagingen. Het is daarom belangrijker dan ooit om open samenwerking te omarmen en in dienst te stellen van de maatschappij, zegt Thomas Schmidt, de CEO van Webfleet Solutions. Dit initiatief met Geotab brengt de twee leiders in de markt voor wagenparkbeheer bijeen en stelt ons in staat om diepgaander, door data gestuurde inzichten te bieden in de huidige economische gesteldheid van landen in Europa en Noord-Amerika. Dit zal onze klanten helpen om hun onderneming weer op de weg te krijgen en zal daarnaast overheidsinstellingen en besluitvormers helpen met het uitstippelen van een hersteltraject.

Nu sectoren, bedrijven, landen en steden beginnen met het verkennen en toepassen van strategieën voor een wereld na het coronavirus kan en moet de activiteit rond zakelijk transport worden gebruikt als cruciale indicator van economische gezondheid, zegt Neil Cawse, de CEO van Geotab. Webfleet Solutions en Geotab zijn uniek gepositioneerd om onze data te analyseren en in dienst van de samenleving te stellen. We kunnen onze gezamenlijke klanten en gemeenschappen zo meer dan ooit van diepgaande, datagestuurde inzichten voorzien. Dit dashboard dient als hulpmiddel voor activiteiten voor het herstellen van COVID-19 en weerspiegelt de kracht van data over verbonden voertuigen. Deze gegevens kunnen dienen als essentiële input voor geïntegreerde, wereldwijde herstelwerkzaamheden over oceanen, grenzen en sectoren heen.

Het Commercial Mobility Recovery Dashboard analyseert verzamelde en geanonimiseerde data van ruim 3 miljoen verbonden voertuigen van meer dan 100.000 klanten van Geotab en Webfleet Solutions. Dit omvat alles van bestelwagens voor de last mile tot zware vrachtwagens voor langeafstandstransport en voertuigen van noodhulpdiensten. Het dashboard zal met ingang van volgende week en voor de komende periode wekelijks updates bieden over de situatie rond zakelijk transport in Europa en Noord-Amerika.

Ga voor meer informatie en het raadplegen van het dashboard naar: https://www.webfleet.com/nl_be/webfleet/lp/commercial-mobility-recovery-dashboard/
https://www.webfleet.com/nl_nl/webfleet/lp/commercial-mobility-recovery-dashboard/

Contact­persoon pers

Annika Schaich

E-mail verzenden⁠

Archief

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005

RSS-feed

Download recente persbe­richten van Webfleet in XLM-in­deling

RSS Feed⁠

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.