Het Commercial Mobility Recovery Dashboard

Een wekelijks rapport over zakelijke trans­port­ac­ti­vi­teiten in Europa en Noord-A­merika

Beperkingen worden verminderd en meer bedrijven in verschil­lende regio’s openen weer hun deuren. Maar welke invloed heeft dit op het herstel van bedrijven, industrieën en economieën? Webfleet en Geotab hebben gegevens van 3 miljoen connected voertuigen in heel Europa en Noord-A­merika gecom­bi­neerd en geana­ly­seerd. De resultaten bieden inzicht en onder­steuning voor bedrijven en overheden bij het plannen van het herstel­traject.

Het gebruik van het dashboard

Het dashboard laat activi­teiten zien van de EU, VS, Duitsland, VK, Nederland, Polen, Frankrijk, Italië, Spanje, Mexico en Canada. U kunt ook filteren zodat u kunt zien hoe de transport-, profes­si­onele diensten- en bouwsector zijn beïnvloed. Selecteer een land via het drop-down menu en bekijk de resultaten voor die regio.

Gecom­bi­neerde krachten

Deze samen­werking brengt twee van ’s werelds grootste fleet­ma­na­gement bedrijven samen. Door het combineren van hun kennis, wordt een diepgaand inzicht gepre­sen­teerd dat anders niet mogelijk is.

Wil u meer informatie over dit dashboard ? Contacteer ons dan via dashboard@webfleet.com