Onderzoek Webfleet Solutions: 69% van alle Nederlandse bedrijfswagens kan door elektrische alternatieven worden vervangen

 • Nederland scoort het beste van alle EU-landen als het gaat om aantal oplaadpunten én mogelijkheid om elektrische voertuigen in te zetten.
 • Uit data van 100.000 verbonden voertuigen in Europa blijkt dat er sprake is van een fors potentieel voor de inzet van elektrische voertuigen (EV’s) binnen zakelijke wagenparken.
 • Het onderzoek is gebaseerd op de nieuwe functie Fleet Electrification Planning Report van de oplossing voor wagenparkbeheer WEBFLEET, dat op basis van verzamelde rijgegevens aangeeft of voertuigen met een verbrandingsmotor zouden kunnen worden vervangen door een elektrisch alternatief.

Amsterdam, 30 maart 2021 - Uit onderzoek van Webfleet Solutions, een Europese aanbieder van telematicaoplossingen, blijkt dat twee derde (69%) van de personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen die op dit moment in Nederland worden gebruikt, vervangen kan worden door elektrische modellen. De mogelijkheden om elektrische voertuigen in te zetten zijn in Nederland beter dan omringende landen, mede door het relatief hoge aantal oplaadpunten. Uit het onderzoek blijkt tevens dat in Europa 61% van alle personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen door elektrische alternatieven kunnen worden vervangen.

Het onderzoek is gebaseerd op geanonimiseerde ritgegevens die werden verzameld via circa 100.000 verbonden voertuigen van ruim 5.000 Europese klanten van Webfleet Solutions met wagenparken. De onderzoekers, die gebruik maakten van nieuwe functie Fleet Electrification Planning Report, kwamen tot de conclusie dat een bedrijfsvoertuig dat in 12 maanden tijd minder dan 300 kilometer per dag aflegt door een elektrisch model kan worden vervangen. De maximale rijafstand van 300 kilometer per dag werd gekozen ter weerspiegeling van de gemiddelde actieradius van de meest verkochte modellen elektrische auto’s en lichte bedrijfsvoertuigen van dit moment.

Belangrijke onderzoeksbevindingen zijn onder meer:

 • 61% van alle bedrijfswagens in Europa zou door een elektrisch alternatief kunnen worden vervangen
 • 82,8% van alle bedrijven zou minstens één van hun voertuigen door een elektrisch model kunnen vervangen
 • 57% van alle bedrijven zou minstens de helft van hun voertuigen door EV’s kunnen vervangen
 • 34,4% van alle bedrijven zou alle voertuigen binnen hun wagenpark door EV’s kunnen vervangen
 • Als alle klanten die in staat geacht worden geacht om op EV’s over te stappen dat ook daadwerkelijk deden, zou hun collectieve benzineverbruik met ruim 42% dalen en hun dieselverbruik met iets meer dan 30%. Door deze brandstofbesparingen zou hun collectieve CO2-uitstoot met 31% dalen.

Voor een beheerder van een zakelijk wagenpark is één vraag in het bijzonder van belang bij de overweging om over te stappen op elektrische voertuigen: Kan een EV veilig en efficiënt worden ingezet voor het type ritten dat mijn huidige voertuigen dagelijks maken?, zegt Taco van der Leij, vice president bij Webfleet Solutions Europe. Telematicagegevens kunnen helpen bij het beantwoorden van deze vraag en wagenparkbeheerders actief ondersteunen bij het elektrificatieproces. Deze data is verkregen via duizenden voertuigen op de weg en dient als belangrijke indicator voor het evalueren van het potentieel voor elektrificatie van wagenparken van bedrijven in heel Europa.

De potentie van Nederland ligt boven het Europese gemiddelde

In alle onderzochte landen zou minstens de helft van alle personenauto’s en lichte zakelijke voertuigen door elektrische voertuigen kunnen worden vervangen. Volgens de data zijn Nederland en Groot-Brittannië de landen met het grootste potentieel voor elektrificatie. In deze landen zou 69% en 70% van alle bedrijfswagens kunnen worden geëlektrificeerd. Zij worden gevolgd door Frankrijk (67%) en Duitsland (61%).

Interessant genoeg is er in deze vier landen sprake van een hoge beschikbaarheid van oplaadpunten. Van de 144.000 oplaadpunten die momenteel in de Europese Unie beschikbaar zijn, bevindt de meerderheid zich in Nederland (26%), Duitsland (19%), Frankrijk (17%) en het Groot-Brittannië (13%).

Veel Europese steden hebben inmiddels strenge beperkingen opgelegd ten aanzien van de toegang van bepaalde voertuigen. Het doel hiervan is om de CO2-uitstoot terug te dringen. Zo wil de gemeente Amsterdam vanaf 2025 een ‘uitstootvrij centrum’, de emissieregels zijn van toepassing op alle bestelauto’s, vrachtwagens, bussen en taxi’s. Londen wil in 2040 emissievrij zijn voor alle voertuigen. LCV's moeten momenteel voldoen aan de Euro 6-normen om in lage-emissiezones te rijden. Naast beperkingen zijn er in veel regio's prikkels zoals aanzienlijke belastingverlagingen en aankoopsubsidies beschikbaar voor kopers van elektrische voertuigen voor zowel privé als zakelijk gebruik.

De afstand van ritten vormt slechts een deel van de puzzel. De kosten, lokale oplaadinfrastructuur en oplaadtijd van elektrische voertuigen vormen eveneens belangrijke aandachtspunten voor wagenparkbeheerders die willen nagaan of EV’s een praktische oplossing voor hen zijn, zegt Van der Leij. De data is in ieder geval duidelijk over het volgende: de ritten die de overgrote meerderheid van zakelijke personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen maken in de door ons geanalyseerde sectoren zouden ook door EV’s kunnen worden gereden. Dit zorgt hopelijk nog meer interesse van de vele Europese bedrijven die de ambitie hebben om elektrische voertuigen aan hun wagenpark toe te voegen.

Contact­persoon pers

Annika Schaich

E-mail verzenden⁠

Archief

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005

RSS-feed

Download recente persbe­richten van Webfleet in XLM-in­deling

RSS Feed⁠

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.