KOOP 6 en ONTVANG 7 OF HUUR 9 en ONTVANG 10

Bespaar kosten, verhoog de efficiency en verhoog de veiligheid met zicht op uw wagenpark. Profiteer van onze LINK 340-aanbieding en volg uw bedrijfs­mid­delen in real time.

  • - Uw trailers en trucks op één interface
  • - Ontdek hoe u volledige controle kunt krijgen over uw bedrijfs­mid­delen
  • - Ontdek alle voordelen op het gebied van beveiliging, efficiëntie en werkbe­lasting

BESPAAR MET KORTINGS­ACTIE

Neem contact op met een van onze speci­a­listen. Aanbieding geldig tot 31 juli 2022.

Voer uw voornaam in.
Voer uw achternaam in.
Voer uw bedrijf in.
Voer uw telefoon­nummer in.
Voer uw e-mailadres in

Uw persoons­ge­gevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons Priva­cy­beleid.

KOOP 6 en ONTVANG 7 OF HUUR 9 en ONTVANG 10

Bespaar kosten, verhoog de efficiency en verhoog de veiligheid met zicht op uw wagenpark. Profiteer van onze LINK 340-aanbieding en volg uw bedrijfs­mid­delen in real time.

  • - Uw trailers en trucks op één interface
  • - Ontdek hoe u volledige controle kunt krijgen over uw bedrijfs­mid­delen
  • - Ontdek alle voordelen op het gebied van beveiliging, efficiëntie en werkbe­lasting

MetWebfleet Asset tracking kunt u uw aanhangers volgen

Met de wereldwijd vertrouwde fleet manage­ment-op­lossing van Bridgestone kunt u de positie en het gebruik van uw aanhangers volgen.
Het helpt u:

Uw aanhangers traceren

Dankzij een duidelijke kaart­weergave kunt u eenvoudig zien waar uw aanhangers zich bevinden, op locatie of onderweg.

De touwtjes in handen houden

Webfleet traceert uw aanhangers en uw vracht­wagens via één interface.

Diefstal op tijd detecteren om effectief actie te kunnen ondernemen

U ontvangt een melding als uw aanhanger een bepaald gebied binnenkomt of verlaat, of als er een beweging wordt gedetec­teerd.

Het gebruik van uw aanhangers beheren

Geauto­ma­ti­seerde rapportage biedt inzicht in de manier waarop uw bedrijfs­mid­delen worden gebruikt.

Uw aanhangers in goede staat houden

Plan onderhoud eenvoudig in, op basis van de kilome­ter­teller, bedrijfs­datum of de datum van de laatste onder­houds­beurt.

Werklast verminderen

Taken automa­ti­seren om de nauwkeu­righeid en efficiëntie van asset management te vergroten.

Webfleet: Eén platform voor alle taken

Een wagenpark beheren heeft veel om handen: planningen, routes, veiligheid, beveiliging, chauffeurs, naleving, onderhoud, brandstof, kosten en nog veel meer. Zou het niet makkelijker zijn om één platform te hebben voor al die taken?

Ontdek waarom Webfleet de toonaan­ge­vende telema­ti­caop­lossing voor Europese wagenparken is, die meer dan 200.000 bedrijfs­voer­tuigen op het hele continent met elkaar verbindt.

Belang­rijkste functies

Volg uw waardevolle bedrijfs­mid­delen

Dankzij de gedetail­leerde kaart van Webfleet is het eenvoudig om precies te zien waar uw bedrijfs­mid­delen zich bevinden. Als ze niet op locatie zijn, kunt u erop vertrouwen dat u ze snel kunt vinden.

map trailer standstill
asset tracking tracing dotted

Bekijk de locatie van uw bedrijfs­middel

Krijg beter inzicht in waar uw bedrijfs­mid­delen zijn geweest dankzij een positie-update om de vijf minuten op de kaart1.

Directe waarschu­wingen helpen om diefstal te voorkomen

De asset tracking software van Webfleet laat u weten wanneer de status van uw bedrijfs­middel verandert. Als het bijvoor­beeld een bepaald gebied binnenkomt of verlaat, of als er een ongeau­to­ri­seerde beweging wordt gedetec­teerd, ontvangt u een melding.

construction site
Voertuig­beheer met Webfleet

Uw bedrijfs­mid­delen in goede staat houden

U kunt onder­houds­taken plannen en beheren om uw bedrijfs­mid­delen in goede staat te houden. Stel meldingen in op basis van de kilome­ter­teller of verbruikte motortijd sinds laatste onderhoud.

Weet hoe uw bedrijfs­mid­delen worden gebruikt

Gebruik de bedrijfs­mid­de­len­kaart van Webfleet Asset tracking software voor een snel overzicht of bekijk geauto­ma­ti­seerde rapporten met betrekking tot de status van uw bedrijfs­mid­delen, waaronder huidige positie, rit, onderhoud, adres, locatie en invoer­rap­porten (bijv. status aanhan­gerdeur).

asset tracking
truck bridge

Koppel uw bedrijfs­middel en voertuig

Als uw voertuig is uitgerust met een LINK-trac­king­systeem, wordt de gekoppelde bedrijfs­mid­de­len-in­for­matie automatisch weergegeven op de kaart voor voertuigen en bedrijfs­mid­delen. U kunt eenvoudig identi­fi­ceren welk bedrijfs­middel aan welk voertuig is gekoppeld.

Bewaak uw volledige bedrijfs­voering

De asset tracking software geeft de locatie en status van elke aanhanger, aangedreven bedrijfs­middel2 en voertuig in uw wagenpark weer op één interface.

tablet asset tracking

U heeft het volgende nodig om aan de slag te gaan

Webfleet-cloud­software op elk apparaat

Dashboard, kaarten, rapportage en integratie met software van derden

Tracking van aanhangers met LINK 340

Stof- en water­be­stendig (IP67) systeem ontworpen voor zware omstan­dig­heden.

MECKY LOGISTICS GMBH gebruikt de Webfleet sinds 2015. Met de fantas­tische nieuwe tracking van bedrijfs­mid­delen van de LINK 340 kunnen we onze aanhangers en tractoren op één plek volgen, wat ons bedrijf enorm helpt.
Mecky Logistics GmbH

Onze prijzen en certi­fi­caten

Houd de controle, verlaag de kosten en behoud de waarde van uw bedrijfs­mid­delen

Ontvang snel een offerte op maat voor uw bedrijf.

BESPAAR MET KORTINGS­ACTIE

Neem contact op met een van onze speci­a­listen. Aanbieding geldig tot 31 juli 2022.

Voer uw voornaam in.
Voer uw achternaam in.
Voer uw bedrijf in.
Voer uw telefoon­nummer in.
Voer uw e-mailadres in

Uw persoons­ge­gevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons Priva­cy­beleid.