Wat is een elektro­nisch registra­tie­systeem?

Een elektro­nisch ritre­gi­stra­tie­systeem is een digitaal systeem dat verbonden wordt met de motor van een voertuig, waardoor bestuurders alle rijac­ti­vi­teiten op een dag automatisch kunnen bijhouden. Elektro­nische registra­tie­sys­temen worden ook wel elektro­nische logboeken of e-logs genoemd. Ze worden het meest gebruikt door profes­si­onele bestuurders van bedrijfs­voer­tuigen.


Wat kost een elektro­nisch ritre­gi­stra­tie­systeem?

Wat kost een elektro­nisch ritre­gi­stra­tie­systeem?

Wat kost een elektro­nisch ritre­gi­stra­tie­systeem?

Er bestaan systemen met één functie en telematicasystemen boordevol functies, en alles daartus­senin. De prijzen van elektro­nische ritre­gi­stra­tie­sys­temen variëren per leverancier en hangen ook af van het aantal voertuigen dat u heeft.

De prijzen kunnen ook afhangen van de hardware, het instal­la­tie­proces en of uw team ook een training nodig heeft. Het is belangrijk om te melden dat ongeacht de grootte van het bedrijf (van zelfstandige ondernemers tot grote vervoerders), er bijna direct sprake is van return on investment. Dit is te danken aan het inzicht dat de gegevens elke dag leveren.

Hoe kan een elektro­nisch ritre­gi­stra­tie­systeem chauffeurs tijd en geld besparen?

Hoe kan een elektro­nisch ritre­gi­stra­tie­systeem chauffeurs tijd en geld besparen?

Hoe kan een elektro­nisch ritre­gi­stra­tie­systeem chauffeurs tijd en geld besparen?

Elektro­nische registra­tie­sys­temen zijn belangrijke partners als het gaat om het verlagen van de opera­ti­onele kosten van uw bedrijf. Doordat de rijac­ti­vi­teiten tot op de seconde automatisch worden geregi­streerd, houden chauffeurs meer tijd op de weg over.

Fleet managers kunnen de naleving van regels in de gaten houden en de route­planning optima­li­seren dankzij de nauwkeurige rapportage. Elektro­nische ritre­gi­stra­tie­sys­temen kunnen daarnaast helpen bij het identi­fi­ceren van rijstijlen die een negatieve invloed hebben op uw jaarlijkse brand­stof­kosten.

Wanneer u uw bestuurders een training geeft over veilig rijden, zorgt dit niet alleen voor mogelijk minder ongelukken en verkeers­boetes, maar mogelijk ook voor lagere verze­ke­rings­premies.

Welke gegevens registreert een elektro­nisch ritre­gi­stra­tie­systeem?

Welke gegevens registreert een elektro­nisch ritre­gi­stra­tie­systeem?

Welke gegevens registreert een elektro­nisch ritre­gi­stra­tie­systeem?

Ongeacht of het voertuig stilstaat of rijdt, een elektro­nisch registra­tie­systeem kan automatisch alle soorten motor­ac­ti­vi­teiten identi­fi­ceren vanaf het moment dat de motor begint te lopen.

Hierdoor krijgt u toegang tot continu bijgewerkte informatie, zoals:

 • Rijtijd
 • Gereden afstand
 • Duur van motor­ac­ti­vi­teiten
 • Voertuig­be­we­gingen
 • Locatie

Waarvoor kunt u een elektro­nisch ritre­gi­stra­tie­systeem gebruiken?

Waarvoor kunt u een elektro­nisch ritre­gi­stra­tie­systeem gebruiken?

Waarvoor kunt u een elektro­nisch ritre­gi­stra­tie­systeem gebruiken?

Wanneer een elektro­nisch registra­tie­systeem wordt geïnte­greerd met een telema­ti­ca­systeem zoals Webfleet, kan het elektro­nisch ritre­gi­stra­tie­systeem belangrijke gegevens leveren die uw bedrijf helpen bij het volgende:

Het verlagen van de kosten en verbeteren van de veiligheid door:

 • het identi­fi­ceren van een slechte rijstijl die het brand­stof­ver­bruik beïnvloedt
 • het voorkomen van overschrij­dingen van werkuren en verkeers­boetes door bestuurders
 • het voorkomen van motor­sto­ringen door proactief onderhoud
 • het verminderen van vermoeidheid van de bestuurder door de werkuren te optima­li­seren
Naar content gaan

Het verhogen van de efficiëntie door:

 • het verminderen van het admini­stra­tieve werk
 • het imple­men­teren van veilig rijden en het beperken van de risico's
 • het verbeteren van de commu­ni­catie tussen fleet managers en bestuurders
 • het optima­li­seren van de werkdruk dankzij verzamelde gegevens
 • het plannen van proactieve voertui­gin­specties en onderhoud
 • uw bestuurders sneller weer op weg helpen dankzij versnelde inspecties onderweg

De redenen waarom elektro­nische registra­tie­sys­temen onmisbaar geworden zijn in bedrijfs­wa­gen­parken, zijn talrijk. Wilt u weten hoe een elektro­nisch ritre­gi­stra­tie­systeem uw bedrijf kan helpen, neem dan vandaag nog contact op met een van onze experts.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.