Luik Fleet Management door Webfleet

Uw bedrijf is uniek en uw wagenpark ook. Daarom heeft u een flexibel fleet management platform nodig: een gebruiks­vrien­de­lijke oplossing om voertuigen te volgen,voor wagen­par­kop­ti­ma­li­satie, perso­neels­beheer, zuinig en veilig rijden, integratie met bestaande backend systemen en connec­te­d-car diensten. Afgestemd op uw bedrijf, uw voertuigen, en uw budget.

Fleet management oplossing voor uw wagenpark te Luik

Bent u op zoek naar een fleet management oplossing in de buurt van Luik die u realtime informatie biedt over de positie van uw voertuigen? Wenst u daarbij recht­streeks te commu­ni­ceren met uw bestuurders? Dit kan met Webfleet, het fleet management platform van Webfleet. Ook kunt u eenvoudig opdrachten toewijzen aan bestuurders, de ritten­re­gi­stratie digitaal bijhouden en op elk gewenst moment inzien, het rijgedrag van uw bestuurders verbeteren en brandstof besparen. Ons voertuig­volg­systeem helpt u en uw bestuurders in het drukke verkeer rondom Luik.

Luik, Waalse stad op het kruispunt van Europa

Deze stad langs de Maas ligt vlakbij het drielan­denpunt van België, Nederland en Duitsland. Luik is al lange tijd een commerciële en culturele stad. Het oude centrum huist tal van interes­sante locaties uit de Middel­eeuwen, zoals de Romaanse kapit­telkerk Saint-Barthélemy en het beroemde perron. Het Grand Curtius museum huisvest heel wat arche­o­lo­gische schatten en kunstwerken uit de 17de eeuw. De Opéra Royale voert al bijna twee eeuwen lang opera’s op. Ook de steel­kool­mijnen in de omgeving zijn het vermelden waard.

city liege
map liege

Luik: zenuw­knooppunt in Wallonië

De Waalse stad luik is een knooppunt van alle mogelijke toegangs­wegen. De haven van Luik speelt een belangrijke rol in de regio en verwerkt het water­verkeer op de Maas. De luchthaven van Bierset in het Westen van de stad ligt maar 10 kilometer van het centrum en is een echte goede­ren­trans­port­haven. Ook de wapen­fa­briek FR Herstal ligt bij Luik. De stad is ook uitstekend bereikbaar via een knooppunt van wegen en snelwegen, zoals de E25, N3, N30, N61, N90, N617, N642, N633 en N665.

Live verkeers­in­for­matie Luik⁠

Waarom een oplossing voor wagen­park­beheer werkt in een stad met veel verkeers­op­stop­pingen zoals Luik? Door het drukke verkeer vooral tijdens spitsuren, brengt elk voertuig ongeveer 23%1 meer door op de wegen rond de stad (in totaal 3151 km1). Dat betekent dat een gemiddelde chauffeur van een bedrijfs­voertuig meer dan 97 uur1 per jaar verspilt in het verkeer. Zet dat cijfer om in een verlies van € 8.084.915,08² voor bedrijven in en rond Luik en u begrijpt waarom een fleet manage­ment-systeem voor u zal werken.

Webfleet van Webfleet

Webfleet van Webfleet

Ons bekroonde fleet management platform Webfleet, is een Softwa­re-as-a-Ser­vi­ce-op­lossing (SaaS) die wordt gebruikt door kleine en grote bedrijven om de voertuig­pres­taties te verbeteren, brandstof te besparen, bestuurders te onder­steunen en de wagen­parkef­fi­ci­ëntie in haar algemeenheid te verhogen.

Bel mij terug

Fleet Management en uw voertuigen volgen in en rond Luik

Enkele gemeenten rond Luik waar Webfleet actief is

 • Sint-Ni­klaas
 • Ans
 • Montegnée
 • Chaudfon­taine
 • Beyne-heusay
 • Barchon
 • Avister
 • Tilleur
 • Alleur
 • Herstal
 • Guillemins
 • Outremeuse
 • Amercœur
 • Saint-laurent
 • Féronstrée et Hors-Château
 • Saint-mar­gu­erite

Vraag een callback aan en ontdek wat Webfleet voor uw bedrijf kan betekenen.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.