Fleet management voor bedrijven van elke omvang

Webfleet is nu onderdeel van Bridgestone

Fleet management voor bedrijven van elke omvang

Webfleet is nu onderdeel van Bridgestone

Webfleet is een van 's werelds toonaan­ge­vende leveran­ciers van telema­ti­ca-op­los­singen, speciaal voor fleet management, voertuig­tele­matica en connected car-diensten.

De bekroonde oplossing voor fleet management Webfleet wordt door bedrijven van elke omvang gebruikt om de prestaties van voertuigen te verbeteren, brandstof te besparen, bestuurders te onder­steunen en de algehele efficiëntie van het wagenpark te verhogen.

Daarnaast verleent Webfleet diensten aan de verze­ke­rings-, verhuur- en lease­branches, auto-im­por­teurs en bedrijven die zich op behoeften van zowel zakelijke klanten als consumenten richten.

De belang­rijkste voordelen van fleet management

Weet 24 uur per dag, 7 dagen per week waar uw voertuigen zijn

Door middel van realtime track & trace

Bepaar tot 20% op brandstof- en onder­houds­kosten

Door rijgedrag te bewaken en te analyseren

Eenvoudige integratie met bestaande software en hardware

Voor optima­li­satie in het hele bedrijfs­proces

Verkort de rijtijd en optima­liseer bezorgroutes

Maak gebruik van profes­si­onele navigatie met live verkeers­in­for­matie

Verbeter uw servi­ce­niveau

Via dynamische order­toe­wijzing en eenvoudige commu­ni­catie met chauffeurs

Voldoe eenvoudig aan wettelijke richtlijnen

Door registratie van kilome­ter­stand en werktijd en downloaden van tacho­graaf­ge­gevens

Hoe werkt fleet management?

Webfleet is een online platform dat u en uw voertuigen met elkaar verbindt. De functi­o­na­liteit kan worden uitgebreid door verschil­lende telema­ti­ca-ap­pa­raten en/of driver­ter­minals in het voertuig toe te voegen.

Webfleet verschaft u realtime informatie over de locatie van uw voertuigen en maakt recht­streekse commu­ni­catie met uw bestuurders mogelijk.


Cloud-software Webfleet op elk apparaat

Dashboard, kaarten, rapportage en integratie met software van derden

LINK-voer­tuig­volg­systeem

Geïnstal­leerd in uw voertuigen

Optioneel: Driver Terminal

Op het dashboard van voertuigen - met of zonder naviga­tie­systeem

ttt vehicle telematics sermain

Download de gids voor fleet manage­ment-op­los­singen

ttt vehicle telematics sermain

Wat is fleet management en wat zijn de voordelen?

Download whitepaper

60.000 bedrijven besparen met Webfleet

100 uur tijdswinst per jaar.
Jan van Holland, Bruil Beton & Mix
De resultaten zijn top!
Arnold Visser, Henk Vlot Transport B.V.
Klant beter servicen op bezorgtijd.
Coen Schlüter, Albert Heijn

Begin met besparen

Investering in gemiddeld 6 tot 9 maanden terug­ver­diend

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.