Szövetségi hálózatunk

A világ legnagyobb és legjobb márkáival működünk együtt annak érdekében, hogy a segít­sé­günkkel ügyfeleink még többet érhessenek el

Az, hogy a saját területükön profinak számító válla­la­tokkal dolgozunk, nagyszerű lehetőséget biztosít arra, hogy még több értéket teremtsünk ügyfe­le­inknek. Ismerje meg, hogy az általunk kiépített szövetségek hogyan segíthetnek az Ön vállal­ko­zá­sának.

A Webfleet vállalat üzleti tevékeny­sé­gének közép­pont­jában a közös munka áll, ami által segíthetünk ügyfe­le­inknek az üzleti céljaik gyorsabb és hatékonyabb elérésében.

Ezért is működünk együtt a világ legnagyobb márkáinak és szerve­ze­teinek hálózatával. A telematika és az adatkezelés terén szerzett iparág­vezető szakér­telmünk és az adott területeken vezetőknek számító vállalatok tudásának és szakér­tel­mének ötvözése révén ügyfelek szélesebb hálózatának vagyunk képesek értéket teremteni.

Partnereink