LINK 240

Plug & play
Következő generációs jármű­kö­vetési megoldás

A követ­ke­zőhöz optima­li­zálva:

Nem sikerül csatlakozni a követ­ke­zőhöz: PRO.

  • Önálló beszerelés az OBD-II port segít­sé­gével
  • Használja ki az erősebb lefedettség előnyeit az LTE-M és a GPRS technológia támoga­tá­sával*
  • Ideális kisvál­lal­ko­zások, alvál­lal­kozók és ideiglenes járművek vagy jármű­ve­zetők számára
  • A vezetői stílus felügyelete
  • A Webfleet megoldással együtt használható

Adatlap

Funkciók

Nyomkövetés

Valós időben figyelheti a jármű­parkhoz tartozó vezetési időket, futás­tel­je­sít­mé­nyeket és a járművek pozícióit

Futás­tel­je­sítmény és menetnapló

Rögzítse és elemezze a futás­tel­je­sít­ményt és az útadatokat a valós idejű kilomé­ter-szám­lá­lóval2

Üzemanyag-el­len­őrzés

Valós idejű és korábbi adatokon alapuló betekintést nyerhet járműparkja üzemanyag-fel­hasz­ná­lásába

Jármű­ve­zetői stílus

Tegye bizton­sá­go­sabbá jármű­ve­zetői stílusát az OptiDrive 360 által nyújtott betekin­téssel

Jelentések a járműpark telje­sít­mé­nyéről

A nap 24 órájában hozzáférhet a járművekkel és jármű­ve­ze­tőkkel kapcsolatos átfogó jelen­té­sekhez

Azonnali riasztás

Értesí­té­seket kaphat a geoke­rí­téses terüle­tekről, a járműpark állapotáról és a LINK 240 kapcso­la­tának megsza­ka­dá­sáról

Műszaki adatok

Méretek57 × 48 × 27 mm
Tömeg55 g
AnyagFröccs­öntött műanyag PC/ABS
Tápfe­szültség12 V/24 V (min. 9 V – max. 30 V)
Áramfo­gyasztás14 V mellett: jellemzően <70 mA
28 V mellett: jellemzően <40 mA
Készenléti állapot: <2 mA
Adatátvitel közben14 V mellett: <170 mA
28 V mellett: <110 mA
HőmérsékletMűködés: -20 °C és +50 °C között
Tárolás: -20 °C és +50 °C között
Védettségi kategóriaIP 20
GPSIntegrált GNSS-an­tenna és GNSS-vevő
Tölthető akkumulátorMűködési célokra 250 mAh lítium-ion akkumulátor
A helyi hálózati infra­struktúra elérhe­tő­sé­gétől függ.