Oostende Fleet Management door Webfleet

Uw bedrijf is uniek en uw wagenpark ook. Daarom heeft u een flexibel fleet management platform nodig: een gebruiks­vrien­de­lijke oplossing om voertuigen te volgen,voor wagen­par­kop­ti­ma­li­satie, perso­neels­beheer, zuinig en veilig rijden, integratie met bestaande backend systemen en connec­te­d-car diensten. Afgestemd op uw bedrijf, uw voertuigen, en uw budget.

Fleet management oplossing voor uw wagenpark te Oostende

Bent u op zoek naar een fleet management oplossing in de buurt van Oostende die u realtime informatie biedt over de positie van uw voertuigen? Wenst u daarbij recht­streeks te commu­ni­ceren met uw bestuurders? Dit kan met Webfleet, het fleet management platform van Webfleet. Ook kunt u eenvoudig opdrachten toewijzen aan bestuurders, de ritten­re­gi­stratie digitaal bijhouden en op elk gewenst moment inzien, het rijgedrag van uw bestuurders verbeteren en brandstof besparen. Ons voertuig­volg­systeem helpt u en uw bestuurders in het drukke verkeer rondom Oostende.

Oostende: middelpunt van de belgische kust

Oostende ligt letterlijk in het midden van de Belgische kust en is o.a. een favoriete ankerplaats van vakan­tie­gangers. Mosselen met friet, garnaal­k­ro­ketten, een bezoek aan de beroemde driemaster Mercator in de haven, een gokje of een concert meepikken in het Casino, of gewoon een dagje kuieren op de dijk.

city oostende
map oostende

Oostende: poort naar de noordzee

Ergens zowat halverwege de Belgische kust, op 35 kilometer van de Nederlandse en op 30 kilometer van de Franse grens, vormt Oostende de toegangs­poort tot de Noordzee; de stad huisvest een heuse inter­na­ti­onale luchthaven dat zich vooral toelegt op goede­ren­transport. De haven is een vissers-, plezier- en trans­port­haven met ferry­ver­binding. De goede­ren­haven verbindt Oostende met Ipswich en North Killing­holme Haven. De stad heeft ook een industrie­terrein, Plassendale genaamd. Als zakelijk centrum is Oostende vlot met het snelwegen en regionale wegen bereikbaar, zoals de A10, N34, N33 en N9. Zoals u begrijpt is het een komen en gaan van vracht- en zakelijk verkeer in deze stad.

Webfleet van Webfleet

Webfleet van Webfleet

Ons bekroonde fleet management platform Webfleet, is een Softwa­re-as-a-Ser­vi­ce-op­lossing (SaaS) die wordt gebruikt door kleine en grote bedrijven om de voertuig­pres­taties te verbeteren, brandstof te besparen, bestuurders te onder­steunen en de wagen­parkef­fi­ci­ëntie in haar algemeenheid te verhogen.

With Webfleet you can get started in one day, without IT instal­lation, and you will start saving money immediately.

Bel mij terug

Fleet Management en uw voertuigen volgen in en rond Oostende

Enkele gemeenten rond Oostende waar Webfleet actief is

 • Brede­ne-aan-zee
 • Bredene
 • Blauwe Sluis
 • Plassen­da­lebrug
 • Oudenburg
 • Middelkerke
 • Leffinge
 • Gistel
 • Bourgogne
 • Katteveld
 • Centrum
 • Vuurtoren
 • Zandvoorde
 • Raversijde
 • Stene
 • Mariakerke Nieuwe Koers

Vraag een callback aan en ontdek wat Webfleet voor uw bedrijf kan betekenen.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.