Wat is het bruto voertuig­ge­wicht?

Het bruto voertuig­ge­wicht is het totale gewicht van grote vracht­wagens, aanhangers en andere grote voertuigen. Dit is een belangrijke variabele waar fleet managers rekening mee moeten houden ten behoeve van de veiligheid op de weg. Het is belangrijk dat de vracht niet te zwaar of ongelijk­matig verdeeld is. Dat zou gevaarlijk zijn voor de chauffeur en andere wegge­bruikers.

Om ervoor te zorgen dat het gewicht ook daadwer­kelijk gelijkmatig verdeeld wordt in grote voertuigen, moeten fabrikanten en wagen­park­be­heerders zich houden aan de geldende regelgeving. Dit artikel geeft u inzicht in wat het bruto voertuig­ge­wicht is en hoe u dit berekent. Ook geeft het informatie over regelgeving en naleving.

Hoe berekent u het bruto voertuig­ge­wicht?

 • De eerste belangrijke factor is de toegestane maximum­massa van het voertuig. Verschil­lende categorieën voertuigen, van lichte pick-uptrucks tot vracht­wagens die grote tracto­raan­hangers trekken, hebben verschil­lende toegestane maximum­massa's. De toegestane maximum­massa is een belangrijk veilig­heids­element voor fleet managers, dat kan worden verdeeld in twee aparte criteria.

  1. Het leeggewicht van het voertuig
  2. Het gewicht van optionele vracht­wa­ge­nac­ces­soires, het gewicht van de vracht en het gewicht van chauffeurs en passagiers

  De toegestane maximum­massa's gelden vaak specifiek voor bepaalde voertuigen en zullen waarschijnlijk nooit veranderen. Behalve in het geval dat een fabrikant een vrachtwagen terugroept vanwege problemen met de toegestane maximum­massa of formele wijzigingen binnen de regelgeving.

 • De toegestane maximum­massa wordt berekend met de volgende formule:


  Toegestane maximum­massa = aanhan­ger­ca­pa­citeit + aanhan­ger­ge­wicht
 • De aanhan­ger­ca­pa­citeit is het gewicht dat uw aanhanger veilig kan dragen. Dit wordt bepaald door de fabrikant. Het is meestal een exact gewicht, dat op het voertuig staat aangegeven. Het aanhan­ger­ge­wicht is het gecom­bi­neerde gewicht van de vracht in/op de aanhanger.

 • Helaas vergeten fleet managers soms toegevoegde accessoires mee te rekenen. Deze tellen ook mee voor het bruto voertuig­ge­wicht. Daarom is het belangrijk dat fleet managers betrokken zijn bij chauffeurs en haven­werkers die hun aanhanger aan het laden zijn. Dan zijn ze op de hoogte van de toegestane maximum­massa en houden ze rekening met alle zaken die meetellen voor het bruto­ge­wicht.

Hoe zorgt u voor naleving van het bruto voertuig­ge­wicht?

Hoe zorgt u voor naleving van het bruto voertuig­ge­wicht?

Hoe zorgt u voor naleving van het bruto voertuig­ge­wicht?

Hoewel fleet managers verant­woor­delijk zijn voor de handhaving van de toegestane maximum­massa, moeten andere werknemers zoals hierboven ook betrokken worden. Een trainings­pro­gramma is de beste manier om werknemers kennis bij te brengen over het onderwerp. En vergeet niet om altijd de regelgeving voor uw specifieke regio na te gaan. Hieronder volgen wat algemene tips om rekening mee te houden:

 • Zijn er toegevoegde accessoires, neem deze dan mee in de berekening van de toegestane maximum­massa
 • Reken het gewicht van de inzittenden mee
 • In welke regio's zal de aanhanger gaan rijden?
 • Wat is ongeveer het bruto­ge­wicht van de vracht?
 • Hebben het merk, model en produc­tiejaar van de vrachtwagen invloed op de toegestane maximum­massa?

Neem voor meer informatie contact op met een van onze experts. Meer informatie over wagen­par­kop­ti­ma­li­satie vindt u op onze pagina over wagen­par­kop­ti­ma­li­satie of fleet manage­ment-software.

wfs transport safety whitepaper

Gratis gids:

wfs transport safety whitepaper

Verbeter de veiligheid en de beveiliging van uw wagenpark.

Beschikbaar om te downloaden

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.